Banner Viadrina

prof. dr hab. Stanisława Kalus

foto_kalus
  • Profesor zwyczajny, dr hab., Katedra Prawa Cywilnego na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach

  • Specjalistka w zakresie prawa rzeczowego, spadkowego, rodzinnego i opiekuńczego oraz międzynarodowego prawa pracy 

  • 1990- 2008- sędzia Sądu Apelacyjnego w Katowicach

  • Uczestniczka Projektu Common Core of European Private Law

  • Członek Polskiej Akademii Nauk w Katowicach oraz World Society of Mixed Jurisdiction Jurists