Banner Viadrina

Profil

Fenster, Bleiglas ©Heide Fest

W obliczu wzrastającego znaczenia prawa europejskiego i dokonanego w maju 2004 roku rozszerzenia Unii Europejskiej na wschód Wydział Prawa Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą daje szczególne szanse i perspektywy: struktura i przebieg studiów prawniczych cechują się międzynarodowym i interdyscyplinarnym charakterem, łącząc oferty różnych wydziałów.

Viadrina oferuje pełne studia prawnicze z urozmaiconą ofertą dodatkowych zajęć oraz kierunki, w których prawo europejskie odgrywa szczególną rolę.

Tak więc jest kilka dobrych powodów, by zdecydować się na studia prawnicze na Viadrinie.

Studiowanie we Frankfurcie nad Odrą?