Banner Viadrina

Katedra Polskiego i Europejskiego Prawa Prywatnego oraz Komparatystyki Prawa

Grenzbruecke_9-2013_MG_9055 ©Heide Fest

Kierownik Katedry Prof. Dr. iur. Arkadiusz Wudarski
Sekretariat Katarzyna Jałoszewska
Telefon (DE) +49 335 5534 - 16377  
(PL)  +48 95 7592377
Adres Europejski Uniwersytet Viadrina
Wydział Prawa
Katedra Polskiego i Europejskiego Prawa Prywatnego
oraz Komparatystki Prawa
Collegium Polonicum 147
ul. Tadeusza Kościuszki 1
69-100 Słubice