Banner Viadrina

Wydział Prawa

InternMasterRowe-Studis_IMG_2506_600x400 ©Pressestelle Heide Fest

Witamy

Studia prawa/Bachelor

Prawo Niemieckie
Język: niemiecki

Bachelor of German and Polish Law (LL.B.)
Język: polski i niemiecki

Master of German and Polish Law (LL.M.)
Język: polski I niemiecki

Magister prawa
Język: polski I niemiecki

Studia magisterskie
Studia magisterskie
flyer_gplaw_www ©Juristische Fakultät