Banner Viadrina

Łukasz Szymański

lukasz_szymanski ©Privat
  • Asystent w Katedrze Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodoweg na Uniwersytecie Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie

  • Associate w K&L Gates LLP w Warszawie, dział Finance

  • Specjalista z zakresu mediacji

  • Absolwent prawa na Uniwersytecie Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie