Banner Viadrina

mgr Krzysztof Mucha

K_Mucha ©privat
  • Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

  • Specjalista w dziedzinie prawa konstytucyjnego i administracyjnego

  • Pracownik Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie na Wydziale Nauk Społecznych

  • Członek  Zespołu Badawczego ds. Europejskiego Prawa Prywatnego oraz Porównawczego w Częstochowie