Banner Viadrina

mgr Artur Barczewski

a_barczewski

Wykształcenie

10/2008-dziś Wydział Prawa

Uniwersytet Europejski Viadrina we Frankfurcie nad Odrą,

Studia masterskie, Prawo polskie i niemieckie

4/2007-3/2011 Wydział Prawa i Administracji,

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,

Stacjonarne studia magisterskie, Prawo

9/2009-5/2010 Wydział Prawa,

Uniwersytet w Hull,

Program Erazmus

4/2007-9/2008 Wydział Prawa,

Uniwersytet Europejski Viadrina we Frankfurcie nad Odrą,

Studia licencjackie, Prawo polskie i niemieckie

10/2005-3/2007 Wydział Prawa,

Wolny Uniwersytet w Berlinie,

Prawo niemieckie

 

Doświadczenie zawodowe

6/2010-3/2011 K&L Gates LLP, Warszawa,

Zespół ds. rozwiązywania postępowańspornych i arbitrażu,

Młodszy prawnik

3/2009-4/2009 Hogan&Hartson LLP, Warszawa,

Zespół ds. rozwiązywania postępowańspornych i arbitrażu,

Praktykant

4/2007-4/2009 Uniwersytet Europejski Viadrina we Frankfurcie nad Odrą,

Katedra Prawa Publicznego, Prawa Międzynarodowego Publicznego, Europejskiego i Obcego Prawa Konstytucyjnego, (Prof. Dr. Wolff Heintschel von Heinegg),

Asystent

 

Wygłoszone wykłady

11/2011 Umowa przewłaszczenia na zabezpieczenie w prawie polskim i niemieckim

Uniwersytet Europejski Viadrina we Frankfurcie nad Odrą

z mgr Sebastianem Stępniem

 
6/2011 Uprowadzenie dziecka za granicę,

Uniwersytet Europejski Viadrina we Frankfurcie nad Odrą

3/2011 Success fee w arbitrażu,

Sąd Arbitrażowy przy PKPP Lewiatan, Warszawa

White & Case LLP, Warszawa

12/2008 Przestępstwo łapownictwa biernego w Polsce,

Uniwersytet w Bayreuth