Banner Viadrina

Pracownicy

Sekretarka
Pracownik naukowy

Heine-gemeinsam ©Margit Heine

Margit Heine

e-mail

 B. Jakimiec 140 ©B. Jakimiec

mgr Bartosz Jakimiec, LL.M.

e-mail

 
Pomocnik naukowy
 

 Iwanski, Filip

Filip Iwański

e-mail