Banner Viadrina

Badania naukowe

„Psychoterapia ambulatoryjna w praktyce wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych”

 

„Zwalczanie mowy nienawiści w internecie w Polsce i w Europie”

 

"Kryteria i procedura wyboru sędziów sądów powszechnych w Europie"

"Problem przewlekłości postępowania w demokratycznym państwie prawa"


"Efektywne zwalczanie przestępczości granicznej na granicy polsko-niemieckiej"

 


„Reforma systemu sankcji w austriackim, niemieckim i polskim prawie karnym”


„Transgraniczna współpraca w sprawach karnych z punktu widzenia polskiej i niemieckiej praktyki“


„Niemiecka i polska kultura wykładni i argumentacji w prawie karnym. Analiza porównawcza orzecznictwa Trybunału Federalnego i Sądu Najwyższego“


„Reforma kary grzywny w polskim systemie prawnym“

 

Zainteresowania naukowe

  • Polskie i niemieckie prawo sankcji;
  • Komparatystyka prawna;
  • Wykładnia prawa;
  • Argumentacja prawnicza;
  • Wykonywanie kary.