Banner Viadrina

Badania naukowe

"Das Problem der überlangen Verfahrensdauer im demokratischen Rechtsstaat"

  • Konferencja w dniu 17./18.11.2016 r.


"Efektywne zwalczanie przestępczości granicznej na granicy polsko-niemieckiej"


„Reforma systemu sankcji w austriackim, niemieckim i polskim prawie karnym”


„Transgraniczna współpraca w sprawach karnych z punktu widzenia polskiej i niemieckiej praktyki“


„Niemiecka i polska kultura wykładni i argumentacji w prawie karnym. Analiza porównawcza orzecznictwa Trybunału Federalnego i Sądu Najwyższego“


„Reforma kary grzywny w polskim systemie prawnym“

 

Zainteresowania naukowe

  • Polskie i niemieckie prawo sankcji;
  • Komparatystyka prawna;
  • Wykładnia prawa;
  • Argumentacja prawnicza;
  • Wykonywanie kary.