Banner Viadrina

Książka

buch-euhb ©Logos Verlag

Europejski nakaz aresztowania i procedura
wydawania osób miedzy Polską a Niemcami

Maciej Małolepszy, Gudrun Hochmayr,
Pawel Nalewajko (red.)

ISBN 978-3-8325-3158-4
270 stron, rok wydania: 2012
Logos Verlag Berlin
cena: 39.00 EUR

 

Wydane dzieki pomocy finansowej
Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej