Banner Viadrina

Cykl konferencji

„Transgraniczna współpraca w sprawach karnych z punktu widzenia polskiej i niemieckiej praktyki“

 

(we współpracy z prof. dr Gudrun Hochmayr, prof. dr Janem C. Joerdenem, prof. dr dr Uwe Schefflerem, prof. dr dr h.c. Andrzejem J. Szwarcem z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, prokuratorem generalnym kraju związkowego Brandenburgii dr E.-C. Rautenbergiem)

Celem konferencji jest umożliwienie wymiany doświadczeń między praktykującymi z Niemiec i Polski. Głównym punktem rozważań będzie praktyka pomocy prawnej na postawie decyzji ramowych wydanych i transponowanych do polskiego i niemieckiego porządku prawnego w latach 2003-2010. Dzięki sprawozdaniom uczestników z ich dotychczasowych doświadczeń z nowymi instrumentami współpracy sądowej w sprawach karnych zostaną ukazane różnice obu systemów oraz problemy, które pojawiają się w praktyce wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych w ramach współpracy transgranicznej. Ta wymiana doświadczeń powinna pomóc poznać przyczyny pojawiających się trudności i ocenić nowe instrumenty współpracy pod kątem zastosowania w praktyce, zagwarantowanych standardów prawnych i skutków dla pozycji prawnej dotkniętych nimi osób. To powinno doprowadzić do znalezienia rozwiązań, dzięki którym polsko-niemiecka współpraca w sprawach karnych mogłaby ulec poprawie.


Plan konferencji: