Banner Viadrina

„Reforma systemu sankcji w austriackim, niemieckim i polskim prawie karnym”

program konferencji          plakat PL ©Bartosz Jakimiec

 

W dniach 16–17 października 2014r. na terenie Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą (Budynek Główny, Sala Senacka) oraz w Collegium Polonicum w Słubicach (sala nr 13) odbędzie się konferencja naukowa pt. „Reforma systemu sankcji w austriackim, niemieckim i polskim prawie karnym”.

Tematem konferencji są przewidywane zmiany w zakresie szeroko rozumianych sankcji karnych w austriackim, polskim i niemieckim porządku prawnym. W czasie dyskusji szczególna uwaga zostanie poświęcona projektowi zmian w polskim kodeksie karnym z dnia 17 kwietnia 2014 r. opublikowanemu przez Ministerstwo Sprawiedliwości, który przewiduje rewolucyjne zmiany w zakresie kar, środków karnych, środków probacyjnych i środków zabezpieczających. Przedmiotem dyskusji będzie również planowane rozszerzenie zastosowania dozoru elektronicznego i kary grzywny. W kontekście polskiego porządku prawnego poruszona zostanie również problematyka izolacji niebezpiecznych skazanych po odbyciu przez nich kary pozbawienia wolności. Okazję do podjęcia tej tematyki stwarza zwłaszcza wejście w życie ustawy z 22 listopada 2013 r. o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób. Należy zauważyć, że wspomniana ustawa wykazuje wiele podobieństw do obowiązującej w Niemczech ustawy z dnia 22 grudnia 2010 r. o stosowaniu terapii i izolacji przestępców z zaburzeniami psychicznymi (BGBl. I S. 2300, 2305). W konferencji zapowiedzieli swój udział teoretycy i praktycy prawa z Polski, Niemiec i Austrii.

2014_10_DSC2008 ©Adam Czernenko DSC02863-001 ©Aleksandra Ibragimow
DSC02868 ©Aleksandra Ibragimow DSC02870 ©Aleksandra Ibragimow
DSC02879 ©Aleksandra Ibragimow DSC02897 ©Aleksandra Ibragimow
DSC02905 ©Aleksandra Ibragimow

2014_10_DSC2008 ©Adam Czernenko

2014_10_DSC2012 ©Adam Czernenko 2014_10_DSC2013 ©Adam Czernenko
2014_10_DSC2022 ©Adam Czernenko 2014_10_DSC2023 ©Adam Czernenko
2014_10_DSC2029 ©Adam Czernenko 2014_10_DSC2033 ©Adam Czernenko
2014_10_DSC2042 ©Adam Czernenko 2014_10_DSC2049 ©Adam Czernenko