Banner Viadrina

Praca Habilitacyjna

Habil ©Duncker & Humblot GmbH, Berlin

„Deutsche und polnische Auslegungs- und Argumentationskultur im Strafrecht. Eine vergleichende Analyse der Rechtsprechung von Bundesgerichtshof und Oberstem Gericht“

[Niemiecka i polska kultura wykładni i argumentacji w prawie karnym. Analiza porównawcza orzecznictwa Trybunału Federalnego i Sądu Najwyższego]

Projekt ten poświęcony jest strategiom argumentacji stosowanym w orzecznictwie najwyższych sądów Niemiec i Polski. Analiza porównawcza oparta jest na badaniu wybranych orzeczeń obu sądów. Szczególna uwaga została poświęcona kwestii, jakimi argumentami posługują się sądy przy rozwiązywaniu hard cases i jak systematyzują one proces wykładni. Jednocześnie podejmowana jest próba rekonstrukcji i porównania perspektyw przyjmowanych przez sądy. Pod kątem metodologicznym analiza wykorzystuje między innymi metodę jakościową, jednakże nie pomija metody prawno-dogmatycznej.


Maciej Małolepszy

ISBN 978-3-428-14668-0
512 stron, rok wydania 2015
Wydawnictwo: Duncker & Humblot Berlin
Cena: 99,90 euro