Banner Viadrina

Współpraca polsko-niemiecka w zakresie pościgów transgranicznych

Program Konferencja          plakat_pl ©LS Polnisches Strafrecht

16 października 2015 r. obyła się konferencja naukowa „Współpraca polsko-niemiecka w zakresie pościgów transgranicznych“ zorganizowana przez Katedrę Polskiego Prawa Karnego pod kierownictwem Prof. dr hab. Macieja Małolepszego, we współpracy z Polsko-Niemieckim Instytutem Badawczym oraz Uniwersytetem Zielonogórskim, przy wsparciu finansowym Centrum B/Orders in Motion przy Europejskim Uniwersytecie Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. Konferencja miała miejsce w Collegium Polonicum w Słubicach.


Stanowiący przedmiot zainteresowania konferencji pościg transgraniczny stanowi kontynuację podjętego w innym kraju ścigania sprawcy przyłapanego na gorącym uczynku albo uciekiniera z aresztu lub zakładu karnego. W myśl obecnej regulacji prawnej pościgi takie przeprowadza się na podstawie art. 41 Konwencji Wykonawczej do Układu z Schengen. Wg oświadczeń Polski oraz Niemiec są one dozwolone bez ograniczeń miejscowych i czasowych i przy użyciu prawa do zatrzymania dla wszelkich czynów podlegających ekstradycji. Ponadto, wg art. 25 polsko-niemieckiej Umowy z dnia 15 maja 2014 r. o współpracy służb policyjnych, granicznych i celnych, ścigającym funkcjonariuszom zezwala się na stosowanie środków przymusu bezpośredniego, a także korzystanie ze szczególnych praw w ruchu drogowym. Układ ten został już ratyfikowany przez Polskę i Niemcy.


W konferencji wzięły udział 84 osoby, w zdecydowanej większości z Polski i Niemiec. Zaproszono przedstawicieli wszelkich instytucji, które w swej codziennej praktyce zawodowej zajmują się pościgami transgranicznymi. Tak więc reprezentowane były organy oraz szkoły policyjne Polski oraz Niemiec, w tym Komenda Główna Policji, Prezydium Policji Brandenburgii, a także Krajowe Urzędy Kryminalne dla Saksonii oraz Mecklenburgii-Pomorza Przedniego. Ponadto nie zabrakło reprezentantów niemieckiej Policji Federalnej, polskiej Straży Granicznej, a także służb celnych obu krajów. Obecni byli również przedstawiciele polskich i niemieckich prokuratur, a także niemieckiego Federalnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Doktryna prawnicza była reprezentowana natomiast przez profesorów i pracowników uniwersytetów w Bayreuth, Białymstoku, Gdańsku i Lipsku oraz Collegu im. Johna Jay´a w Nowym Jorku, a także naturalnie instytucji-gospodarzy. Taka obsada konferencji umożliwiła liczne wskazania na praktyczne trudności związane z przeprowadzaniem pościgów transgranicznych oraz wymianę poglądów między nauką a praktyką.


Organizator zamierza opublikować wszelkie referaty w publikacji naukowej pod tytułem konferencji.

MG_5799 ©Heide Fest MG_5843 ©Heide Fest
MG_5862 ©Heide Fest MG_5896 ©Heide Fest
MG_5897 ©Heide Fest MG_5928 ©Heide Fest