Banner Viadrina

Książka

Cover_Web ©LS Polnisches Strafrecht

Transgraniczne pozyskiwanie informacji i ich wykorzystanie na przykładzie współpracy polskich i niemieckich organów ścigania

Aleksandra Ligocka, Maciej Małolepszy (red.)

ISBN 978-83-65988-22-5
200 stron, rok wydania: 2018
Wydawnictwo nauka i innowacje, Poznań