Banner Viadrina

Transgraniczne pozyskiwanie informacji i ich wykorzystanie na przykładzie współpracy polskich i niemieckich organów ścigania


Konferencja naukowa w dniu 26.01.2018
Program Konferencja

Katedra Polskiego Prawa Karnego na Uniwersytecie Europejskim Viadrina we Frankfurcie nad Odrą we współpracy z prof. Michaelem Soiné przygotowuje międzynarodową konferencję naukową poświęconą współpracy polskich i niemieckich służb w zakresie wymiany informacji, a także uzyskiwania informacji w trybie czynności operacyjno-rozpoznawczych i dochodzeniowo-śledczych prowadzonych transgranicznie.

Podstawy tak zakrojonej współpracy zakotwiczone są zarówno w prawie krajowym, jak i międzynarodowym, w tym w prawie Unii Europejskiej. Niestety mnogość regulacji, a przede wszystkim rozbieżności w wykładni przepisów przez organy obu państw utrudniają wymianę oraz wykorzystanie informacji w celach procesowych, wpływając w efekcie negatywnie na skuteczność zwalczania przestępczości, a ściślej na prowadzenie postępowania karnego. Do tego dochodzą różnice systemowe w zakresie podziału kompetencji między policją i prokuraturą, które przekładają się na kształt postępowania karnego oraz na tryb wymiany i pozyskiwania informacji na jego poszczególnych etapach.

Celem konferencji planowanej na 26.01.2018 r. jest znalezienie odpowiedzi na pytania o dopuszczalność wzgl. zakres dopuszczalności przekazania informacji, tryb przekazania oraz wykorzystania przekazanych informacji w celach dowodowych przez organy państwa wnioskującego. W centrum zainteresowania znajdują się ponadto zasady gromadzenia informacji na obcym terytorium państwowym w ramach czynności prowadzonych pod przykryciem oraz ich późniejsze wykorzystanie w państwie pochodzenia funkcjonariuszy oraz w państwie „goszczącym”.