Banner Viadrina

Reforma kary grzywny w polskim systemie prawnym

Pomocniczy model 3 ©Malolepszy

W ramach ukończonego już projektu wypracowano koncepcję reformy kary grzywny w polskim systemie prawnym. Propozycje zmian dotyczą zarówno prawa materialnego, jak i wykonawczego. Celem reformy jest rozszerzenie zakresu zastosowania kary grzywny w polskim systemie prawnym oraz udoskonalenie podstaw prawnych postępowania wykonawczego. Wyniki badań zostały przedstawione w niniejszej publikacji."Pomocniczy model wykonywania samoistnej kary grzywny"

Maciej Małolepszy

ISBN 978-83-63795-66-5
59 stron, rok wydania 2014
Wydawnictwo Nauka i Innowacje sp. z o.o., Poznań