Banner Viadrina

Aktualności

Konkurs na stanowisko 3411-18-01

Poszukujemy kandydatów na stanowisko pracownika naukowego

​​​Szc​​zegóły w ogłoszeniu

Publikacja

Das Problem der überlangen Verfahrensdauer im demokratischen Rechtsstaat, (współredaktorzy: Gudrun Hochmayr, Bernard Łukańko), Tübingen: Mohr Siebeck 2017.
[Problem przewlekłości postępowania w demokratycznym państwie prawnym]

Problem przewlekłości postępowania w demokratycznym państwie prawnym (współredaktorzy: Gudrun Hochmayr, Bernard Łukańko), Poznań: Wydawnictwo Nauka i Innowacje, 2017.