Banner Viadrina

Aktualności

konferencja naukowa dnia 26.01.2018

Transgraniczne pozyskiwanie informacji i ich wykorzystanie na przykładzie współpracy polskich i niemieckich organów ścigania
Program Konferencja

Publikacja

Das Problem der überlangen Verfahrensdauer im demokratischen Rechtsstaat, Tübingen: Mohr Siebeck 2017 (współredaktorzy: Gudrun Hochmayr, Bernard Łukańko).
[Problem przewlekłości postępowania w demokratycznym państwie prawa]


Wywiad

Maciej Małolepszy o tygodniowych karach więzienia, Rzeczpospolita z dnia 25.02.2016