Banner Viadrina

Aktualności

Publikacja

Transgraniczne pozyskiewanie informacji i ich wykorzystanie na przykładzie współpracy polskich in niemieckich organów ścigania, Poznań: Wydawnictwo Nauka i Innowacje 2018 (współredaktorzy: Aleksandra Ligocka).

Die grenzüberschreitende Informationsgewinnung und -verwertung am Beispiel der Zusammenarbeit der deutschen und polnischen Strafverfolgungsbehörden, (współredaktorzy: Aleksandra Ligocka, Michael Soiné), Berlin: Logos Verlag, 2018.
[Transgraniczne pozyskiwanie informacji i ich wykorzystanie na przykładzie współpracy polskich i niemieckich organów ścigania]