Banner Viadrina

Europejskie prawo prywatne wyzwaniem dla niemieckiego i polskiego prawa

 
1_k ©privat 2-k ©privat
8-k ©privat 9-k ©privat
IMGP2108-k ©privat IMGP2109-k ©privat

 

Zaproszenie

Plakat

Zamówienie

 

Więcej na temat konferencji:

logodptagung    Deutschland und Polen in der europäischen Rechtsgemeinschaft

 

Organizatorzy wykładów oraz prezentacji książki:
  • Katedra Polskiego i Europejskiego Prawa Prywatnego oraz Komparatystyki Prawa (EUV)
przy współpracy z:
  • Grupą Badawczą Europejskiego Prawa Prywatnego i Prawa Porównawczego (AJD),
  • Centrum Interdyscyplinarnych Studiów Polonoznawczych (EUV),
  • Frankfurckim Instytutem Prawa Unii Europejskiej FIREU (EUV).