Banner Viadrina

Ius Privatum

katedra_PL-190px ©EUV

IUS PRIVATUM

IUS PRIVATUM jest seminarium badawczym prawa prywatnego, którego celem jest prezentacja wyników badań, wymiana poglądów, analiza i ocena zachodzących oraz planowanych zmian w prawie prywatnym, a także poszukiwanie rozwiązań problemów występujących w praktyce stosowania prawa.

Seminarium stwarza przestrzeń do spotkań nauki z praktyką, prawa krajowego z prawem obcym, a także młodych badawczy z ekspertami. Wszystko to wzbogaca dyskurs naukowy, służy poprawie jakości badań, a także nawiązaniu współpracy i wymianie naukowej z innymi ośrodkami badawczymi. Różnorodność seminarium odzwierciedla się również w tematyce referatów, które mają charakter interdyscyplinarny i dotyczą prawa cywilnego, rodzinnego, ubezpieczeniowego, handlowego, gospodarczego, pracy, medycznego, a także międzynarodowego prawa prywatnego, europejskiego prawa prywatnego oraz postępowania cywilnego.

IUS PRIVATUM powstało w 2015 r. w Katedrze Prawa Cywilnego, Postępowania Cywilnego oraz Komparatystyki Prawa Prywatnego na Wydziale Prawa Uniwersytetu Zielonogórskiego. Od 2020 r. seminarium ma nowy, międzynarodowy wymiar i jest organizowane wspólnie z Katedrą Polskiego i Europejskiego Prawa Prywatnego oraz Komparatystyki Prawa Europejskiego Uniwersytetu Viadrina we Frankfurcie nad Odrą.

Wykaz posiedzeń naukowych

Termin

Ius Privatum No LI

Referent

Bernard P. Perlmutter

professor of Law, Co-Director, Children & Youth Clinic School of Law, University Miami. Research fellow at the European University Viadrina

Temat

Migrant Parents Rights of Access to Family Court Child Custody Proceedings: A Comparative Family Law Study


Termin

Ius Privatum No L

Referent

Joanna Haberko

profesor, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Katedra Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego

Temat Umowy związane z wykorzystaniem dóbr osobistych

Termin

Ius Privatum No XLIX

Referent

Tanja Josipović

Professor of Law, University of Zagreb

Temat

Contract Law for EU Digital Market

__________________________________________________________________________________________________________

Termin Ius Privatum No XLVIII

Referent

Adam Bieranowski

Profesor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Redaktor naczelny czasopisma „Rejent”, Research follow na Europejskim Uniwersytecie Viadrina

Temat

„Służebność fotowoltaniczna w prawie polskim i niemieckim”


Termin

Ius Privatum No XLVII

Referent

Balram Prasad Raut

Doctor of Law, Associate Professor Nepal Law Campus, Tribhuvan University

Temat

"The state's powers to intervene in family life in Nepal"


Termin Ius Privatum No XLVI

Referent

Krzysztof Mularski

Profesor Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu

Temat

„Skarga pauliańska
a sfingowane przez dłużnika i osobę trzecią tytuły wykonawcze”


Termin

Ius Privatum No XLV

Referent

Lado Sirdadze

Associated Professor of Law
Business and Technology University Tbilisi, Georgia

Temat

"Staatliche Eingriffsbefugnisse in das Familienleben in Georgien"


Termin

Ius Privatum No XLIV

Referent

George Zhorzholiani

Attorney, Tbilisi State University Member of Editorial Board of Georgian-German Journal of Comparative Law

Temat

"The Scope of Virtual Property Protection"


Termin Ius Privatum No XLIII

Referent

Zafer Zeytin

Professor of Law at the Turkish-German University School of Law, Istanbul, Turkey

Temat

" Staatliche Eingriffe in die Familie zum Kindeswohl in der türkischen Rechtspraxis"


Termin

Ius Privatum No XLII

Referent

Kinga Malcherek-Kalemba

aplikantka w Izbie Adwokackiej w Poznaniu doktorantka

Temat

„Wyroki nieistniejące w postępowaniu cywilnym”


Termin

Ius Privatum No XLI

8.12.2021 r.

Referent

Yvo Biderbost

Doctor iuris, Head of Legal Services at the Child and Adult Protection Authority in Zurich, Lecturer at the Universities of Zurich, Luzern and Fribourg/Freiburg

Temat

Kindesschutz in der Schweiz – Behördenorganisation und Massnahmesystem


Termin

Ius Privatum No XL

9.11.2021 r.

Referent

Arkadiusz Wudarski

Stypendysta Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (Program im. Bekkera)

Vistiting scholar na Uniwersytecie w Zurichu

Senior fellow w Collegium Helveticum ETH/UZH/ZHdK

Temat

Ojciec biologiczny w świetle refomy prawa w Szwajcarii i Niemczech – wzorem dla Polski?


Termin

Ius Privatum No XXXIX

2.03.2021 r.

Referent

Sonia Seubert

doktorantka w Katedrze Polskiego i Europejskiego Prawa Prywatnego oraz
Komparatystyki Prawa, Europejski Uniwersytet Viadrina; adwokat w Berlinie

Temat

Prawo małoletniego pacjenta do samostanowienia w Niemczech w przypadku
przerwania ciąży


Termin 

Ius Privatum No XXXVIII

9.02.2021 r.

Referent

Omar Abu-Alreesh Almansoori

Doctor of Juridical Science (S.J.D.) Candidate
The George Washington University Law School; USA
Faculty Member, United Arab Emirates University, College of Law

Temat

Customary Law & Legal Pluralism: an insight into the UAE’s legal system


Termin

Ius Privatum No XXXVII

19.01.2021 r.

Referent

Tomasz Sokołowski

profesor, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Katedra Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego

Temat

Sytuacja cywilnoprawna nasciturusa


Termin

Ius Privatum No XXXVI

8.12.2020 r.

Referent

Bernard P. Perlmutter

Professor of Law, Board Certified in Juvenile Law; Co-Director, Children & Youth Law Clinic, University of Miami School of Law, USA

Temat

Therapeutic Jurisprudence in the context of legal proceedings involving children


Termin

Ius Privatum No XXXV

27.10.2020 r.

Referent

Christoph-Eric Mecke

Doktor habilitowany, Leibniz Universität Hannover,

Juristische Fakultät, Lehrstuhl für Zivilrecht und Rechtsgeschichte

Temat

Zasada proporcjonalności w prawie prywatnym w Niemczech i w Polsce


Termin

Ius Privatum No XXXIV

15.06.2020 r.

Referent

Giorgi Khubua

Professor of Law, President for Research Steinbeis University Berlin;

Rector of the Ivane Javakhishvili Tbilisi State University (2006–2010)

Temat

Leihmutterschaft in Georgien


Termin

Ius Privatum No XXXIII

18.05.2020 r.

Referent

Verena Lingg

Internationaler Sozialdienst (ISD), Berlin,

Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge e.V.

Temat

Internationaler Sozialdienst – grenzüberschreitende Zusammenarbeit für Kinder und Familien


Termin

Ius Privatum No XXXII

11.05.2020 r.

Referent

Melissa Kucinski

The George Washington University School of Law, Washington D.C., USA

Temat

International Parental Child Abduction and International Child Custody from the US Perspective


Termin

Ius Privatum No XXXI

24.03.2020 r.

Referent

Robert Siwik

doktor, Polska Akademia Nauk, Instytut Nauk Prawnych

Temat

Regulacja umów o świadczenie usług w czasach konwergencji systemów prawnych


Termin

Ius Privatum No XXX

4.06.2019 r

Referent

1/ Elżbieta Czaniecka, 2/ Kamil Wywiał

magistranci profosora Arkadiusza Wudarskiego

Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Prawa i Administracji

Temat

1/ Spadek digitalny w prawie polskim

2/ Ochrona agenta na tle jego prawa prowizji


Termin

Ius Privatum No XXIX

16.04.2019 r.

Referent

Daniel Karkut

doktor, Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu

Temat

Złożenie oświadczenia woli z użyciem komunikatorów mobilnych


Termin

Ius Privatum No XXVIII

19.03.2019 r.

Referent

Jacek Mazurkiewicz

profesor, Uniwersytet Zielonogórski, Katedra Prawa Cywilnego, Postępowania Cywilnego oraz Komparatystyki Prawa Prywatnego

Temat

„Rozwodzić” jest przeciwieństwem „zwodzić” czyli o potrzebie zasadniczej reformy prawa rozwodowego


Termin

Ius Privatum No XXVII

19.02.2019 r.

Referent

Wojciech Dajczak

profesor, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Zakład Prawa Rzymskiego, Tradycji Prawnych i Prawa Dziedzictwa Kulturowego

Temat

Modernizacja prawa zobowiązań we francuskim Code civil


Termin

Ius Privatum No XXVI

8.01.2019 r.

Referent

Rafał Wrzecionek

doktor, Uniwersytet Zielonogórski, Katedra Prawa Cywilnego, Postępowania Cywilnego oraz Komparatystyki Prawa Prywatnego

Temat

Odmowa dokonania czynności notarialnej jako sposób zakończenia postępowania notarialnego


Termin

Ius Privatum No XXV

11.12.2018 r.

Referent

Paweł Sikora

doktor, Uniwersytet Zielonogórski, Katedra Prawa Cywilnego, Postępowania Cywilnego oraz Komparatystyki Prawa Prywatnego

Temat

Implementacja w prawie polskim dyrektywy o dystrybucji ubezpieczeń IDD (EU) 2016/9


Termin

Ius Privatum No XXIV

16.10.2018 r.

Referent

Joanna Zdanowska

doktor, Uniwersytet Zielonogórski, Katedra Prawa Cywilnego, Postępowania Cywilnego oraz Komparatystyki Prawa Prywatnego

Temat

Nieudzielenie informacji o stanie zdrowia pacjenta jako podstawa uzyskania zadośćuczynienia


Termin

Ius Privatum No XXIII

7.05.2018 r.

Referent

Rafał Skrzypczak

Wiceprezes Sądu Okręgowego w Zielonej Górze

Temat

Podróże służbowe – czas pracy kierowców


Termin

Ius Privatum No XXII

16.04.2018 r.

Referent

Adam Olejniczak

profesor, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, kierownik Katedry Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego

Temat

Czy osobie bliskiej poszkodowanego bardzo poważnie na zdrowiu przysługuje zadośćuczynienie za krzywdę?


Termin

Ius Privatum No XXI

20.03.2018 r.

Referent

Julia Gierałtowicz

doktor, Uniwersytet Zielonogórski, Katedra Prawa Cywilnego, Postępowania Cywilnego oraz Komparatystyki Prawa Prywatnego

Temat

Rola mediatora w postępowaniu cywilnym

Termin

Ius Privatum No XX

20.02.2018 r.

Referent

Danuta Sawicz-Nowacka

sędzia Sądu Okręgowego w Zielonej Górze

Temat

Ocena zmian zmierzających do poprawy sprawności oraz transparentności postępowania cywilnego


Termin

Ius Privatum No XIX

12.12.2017 r.

Referent

Stanisława Kalus

profesor, Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie; Uniwersytet Śląski w Katowicach, Katedra Prawa Cywilnego (1967–2013);

sędzia Sądu Apelacyjnego w Katowicach (1990–2008)

Temat

Polskie prawo prywatne w epoce intensywnych przemian


Termin

Ius Privatum No XVIII

17.10.2017 r.

Referent

Łukasz Błaszczak

profesor Uniwersytetu Wrocławskiego, Zakład Postępowania Cywilnego

Temat

Charakter prawny zrzeczenia się roszczenia w procesie cywilnym


Termin

Ius Privatum No XVII

6.06.2017 r.

Referent

Andrei Novikov

profesor, Petersburski Uniwersytet Państwowy, Rosja

Temat

Wybrane problemy realizacji praw rodzicielskich oraz ustalenia ojcostwa w Federacji Rosyjskiej


Termin

Ius Privatum No XV

4.04.2017 r.

Referent

Witold Sawicz

doktor, Uniwersytet Zielonogórski, Katedra Prawa Cywilnego, Postępowania Cywilnego oraz Komparatystyki Prawa Prywatnego

Temat

Pozycja prawna zarządu (rady nadzorczej) w warunkach wrogiego przejęcia spółki akcyjnej – prawnoporównawczy zarys problematyki


Termin

Ius Privatum No XIV

21.03.2017 r.

Referent

Dorota Ambrożuk

doktor, Uniwersytet Szczeciński, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług,

Katedra Prawa Gospodarczego, Transportowego i Ubezpieczeń

Temat

Efektywny system ochrony pasażera w prawie unijnym, międzynarodowym

i krajowym


Termin

Ius Privatum No XIII

7.03.2017 r.

Referent

Magdalena Wasylkowska-Michór

doktor, Uniwersytet Zielonogórski, Katedra Prawa Cywilnego, Postępowania Cywilnego oraz Komparatystyki Prawa Prywatnego

Temat

Ujednolicenie norm kolizyjnych w zakresie deliktów w prawie unijnym


Termin

Ius Privatum No XII

17.01.2017 r.

Referent

Iana Sadowska

magister prawa, absolwentka Państwowego Uniwersytetut w Irkucku

oraz Uniwersytetu Wrocławskiego

Temat

Sposoby zabezpieczenia wykonania zobowiązań w świetle reformy kodeksu cywilnego Federacji Rosyjskiej


Termin

Ius Privatum No XI

6.12.2016 r.

Referent

Krzysztof Wesołowski

profesor Uniwersytetu Szczecińskiego, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Katedra Prawa Gospodarczego, Transportowego i Ubezpieczeń

Temat

Zagadnienia prawne przewozów wykonywanych przez kilku przewoźników tej samej gałęzi transportu w prawie krajowym i międzynarodowym


 

Termin

Ius Privatum No X

22.11.2016 r.

Referent

Paweł Sikora

doktor, Uniwersytet Zielonogórski, Katedra Prawa Cywilnego, Postępowania Cywilnego oraz Komparatystyki Prawa Prywatnego

Temat

Wybrane problemy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zarządzających (D&O)


Termin

Ius Privatum No IX

25.10.2016 r.

Referent

Jacek Mazurkiewicz

profesor Uniwersytetu Wrocławskiego,

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii, Instytut Prawa Cywilnego

Temat

Wszystko na sprzedaż! Prawo umów wobec mizerii moralnej współczesnego Zachodu


Termin

Ius Privatum No VIII

4.10.2016 r.

Referent

Sławomir Maciejewski

doktor, Uniwersytet Zielonogórski, Katedra Prawa Cywilnego, Postępowania Cywilnego oraz Komparatystyki Prawa Prywatnego

Temat

Potrącenie z wynagrodzenia za pracę, a potrącenie w prawie cywilnym


Termin

Ius Privatum No VII

21.06.2016 r.

Referent

Michał Zieliński

doktor, Uniwersytet Zielonogórski, Katedra Prawa Cywilnego, Postępowania Cywilnego oraz Komparatystyki Prawa Prywatnego

Temat

Arbitraż i mediacja jako pomysł na lepsze sprawowanie Wymiaru Sprawiedliwości


Termin

Ius Privatum No VI

17.05.2016 r.

Referent

Piotr Mysiak

doktor, Uniwersytet Zielonogórski, Katedra Prawa Cywilnego, Postępowania Cywilnego oraz Komparatystyki Prawa Prywatnego

Temat

Charakter wpisu do księgi wieczystej


Termin

Ius Privatum No V

19.04.2016 r.

Referent

Magdalena Skibińska

doktor, Uniwersytet Zielonogórski, Katedra Prawa Cywilnego, Postępowania Cywilnego oraz Komparatystyki Prawa Prywatnego

Temat

Nowe technologie w służbie zasad jawności oraz ustności w postępowaniu cywilnym


Termin

Ius Privatum No IV

22.03.2016 r.

Referent

Kajetan Górny

doktor, Uniwersytet Zielonogórski, Katedra Prawa Cywilnego, Postępowania Cywilnego oraz Komparatystyki Prawa Prywatnego

Temat

Wybrane problemy prawne na tle regulacji umowy agencyjnej w kodeksie cywilnym


Termin

Ius Privatum No III

10.02.2016 r.

Referent

Zbigniew Woźniak

doktor, Uniwersytet Zielonogórski, Katedra Prawa Cywilnego, Postępowania Cywilnego oraz Komparatystyki Prawa Prywatnego

Temat

Przeniesienie własności nieruchomości na podstawie umów o charakterze losowy – zagadnienia wybrane


Termin

Ius Privatum No II

12.01.2016 r.

Referent

Rafał Wrzecionek

doktor, adwokat

Temat

Instytucja zastępcy notarialnego

– analiza i ocena aktualnych regulacji oraz postulaty de lege ferenda


Termin

Ius Privatum No I

17.11.2015 r.

Referent

Arkadiusz Wudarski

profesor Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz Europejskiego Uniwersytetu Viadrina we Frankfurcie nad Odrą

Temat

Ewolucja niemieckiego prawa rodzinnego

– zagadnienia wybrane w ujęciu prawnoporównawczym