Banner Viadrina

Funkcje ksiąg wieczystych w ujęciu prawno-porównawczym