Banner Viadrina

Niemcy i Polska w europejskiej wspólnocie prawnej

Deutschland und Polen in der europäischen Rechtsgemeinschaft

 

 

Publikacja stanowi podsumowanie polsko-niemieckiej konferencji prawniczej (DPJT), która została zorganizowana we wrześniu 2010 r. na Uniwersytecie w Osnabrück przez European Legal Studies Institute (ELSI) i Akademię im. Jana Długosza w Częstochowie (AJD).