Banner Viadrina

Zajęcia dydaktyczne

Semestr zimowy 2016

  • Wykad  "Aktualne wyzwania dla praw podstawowych" w ramach modułu prawo publiczne

Dozent: Dr. iur. Bartosz Jagura, LL.M.

Terminy zajęć: 

Zajęcia odbywają się we wtorki od godz. 14:30-16:00. Zajęcia rozpoczynają się od 11.10.2016 r.

Sala: GD 206

Materiały: Będą udostępnione w moodle.

  • Struktularne porównanie prawa publicznego:

Dozent: Prof. Dr. Bartosz Makowicz

Terminy zajęć: 

Zajęcia będą się odbywać w środy w godz. 9:00-13:00.

Pierwszy wykład odbędzie się 12.10.2016 r.

Sala: CP

Semestr zimowy 2015/16

  • Wykład:

Strukuralne porównanie polskiego i niemieckiego prawa publicznego.

  • Wykład

Wykad oferowany w ramach modułu.

Semestr letni 2015

 
  • Seminarium
 
Semanrium z zakresu prawa publicznego.
 
  • Seminarium
 
"Aktulane szanse i wyzwania dla Compliance Managment System" (SPB 3)
 

Semestr zimowy 2014/2015

 
W tym semestrze zimowym nie będą przeprowadzane żadne zajęcia.
 

Semestr letni 2014

 
  • Seminarium 
 
"Aktulane szanse i wyzwania dla Compliance Managment System" (SPB 3)
 Pierwsze spotkanie odbędzie się 9.4.2014, w godz. 10-12 w CP
 
 Docent: Prof. Dr. Bartosz Makowicz
 
  • Wykład
 
" Strukturalne porównanie polskiego i niemieckiego prawa publicznego"
 Terminy zostaną podane wkrótce
 
 Docent:
Prof.Dr. Bartosz Makowicz
 
  • Ćwiczenia do wykładu
 
"Strukturlne porównanie porównanie polskiego i niemiekciego prawa publicznego"
 Temriny zostaną podane wkrótce
 
 Dozent:
mgr Bartosz Jgaura, LL.M.