Banner Viadrina

Katedra Polskiego Prawa Publicznego, Prawa Europejskiego oraz Gospodarczego

   SnipImage ©Makowicz

System praw podstawowych w Niemczech i w Polsce

Między państwem narodowym a globalizacją – rzeczywistość i wyzwania

Książka powstała w ramach projektu badawczego.

Składające się z dwóch zasadniczych części porównawcze dzieło poświęcone jest porządkom praw podstawowych w Polsce i Niemczech. Część pierwsza zawiera obszerne studium struktury porządku praw podstawowych obydwu państw, ich znaczenia dla danego porządku konstytucyjnego oraz ich historycznych, kulturalnych i politycznych podstaw oraz warunków brzegowych w kontekście Ius Publicum Europeaum. Druga część publikacji oferuje serię opracowań indywidualnych z punktu widzenia naukowego i praktycznego, w tym dziesięć artykułów byłych i obecnych sędziów sądów konstytucyjnych obydwu państw, jak również Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Punktami ciężkości rozważań są aktualne wyzwania dla porządku praw podstawowych w powodujących napięcia w obszarach: między wolnością a bezpieczeństwem, w europejskim wymiarze ochrony praw podstawowych i ich położenia w zglobalizowanym świecie. Wydana w językach polskim i niemieckim publikacja oferuje swym czytelnikom dobrze ugruntowane i wieloaspektowe analizy porządku praw podstawowych w Polsce i w Niemczech oraz obszernie prezentuje porównawczo ich powiązania.