Banner Viadrina

Katedra Polskiego Prawa Publicznego, Prawa Europejskiego oraz Gospodarczego

   SnipImage ©Makowicz

Systemy zarządzania zgodnością

compliance w praktyce

Redakcja naukowa: Bartosz Jagura, Bartosz Makowicz.

Opis publikacji

Tworzenie i zapewnienie skuteczności systemów zarządzania zgodnością (Compliance Management Systems) krok po kroku.

Zagadnienia z obszaru compliance zostały omówione w sposób uniwersalny i ponadbranżowy, z uwzględnieniem zarówno aktualnych zmian legislacyjnych, jak i krajowych oraz międzynarodowych trendów compliance & integrity.

Na książkę składa się piętnaście rozdziałów przygotowanych przez ekspertów compliance. Autorzy to uznani specjaliści mający praktyczne doświadczenie w obszarze compliance; są również doświadczonymi dydaktykami, dzięki czemu publikacja ma przystępną formę i operuje licznymi przykładami.

Publikacja dostępna na stronie: https://www.profinfo.pl/sklep/systemy-zarzadzania-zgodnoscia-compliance-w-praktyce,117383.html