Banner Viadrina

Compliance Galeria Zdjęć

Organizatorzy

Przed rozpoczęciem konferencji. Od lewej: dr Jan Schürmann z Polsko-Niemieckiego Stowarzyszenia Prawników, prof. dr Bartosz Makowicz (Uniwersytet Europejski Viadrina), prof. dr hab. Krzysztof Kalicki (Deutsche Bank Polska S.A.), minister Krzysztof Kwiatkowski, Michael Kern, dyrektor generalny Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej, Tomasz Urbańczyk – zastępca dyrektora generalnego Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej.

Prof. Makowicz i Minster Sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski

Prof. dr Bartosz Makowicz, minister Sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski

Podczas rozmowy

Dr Jan Schürmann, adw. dr Dietmar Buchholz, prof. dr Bartosz Makowicz podczas rozmowy

Prof. dr Bartosz Makowicz, prof. dr hab. Tomasz Giaro

Prof. dr Bartosz Makowicz, prof. dr hab. Tomasz Giaro – prodziekan ds. współpracy z zagranicą i kadry naukowej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

w trakcie wykładów

W trakcie wykładów

adw. dr Gudrun Loewenheim, dr Piotr Pinior, prof. dr Bartosz Makowicz

Przysłuchujący się uważnie wykładom: adw. dr Gudrun Loewenheim, dr Piotr Pinior, prof. dr Bartosz Makowicz

Dr Przemysław Rogowski, dr Jan Schürmann

Dr Przemysław Rogowski, dr Jan Schürmann

Dyskusja

Uczestnicy konferencji podczas dyskusji

Przerwa kawowa

Dyskusja w trakcie przerwy kawowej

Tomasz Urbańczyk

Tomasz Urbańczyk, zastępca dyrektora generalnego Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej

Katarzyna Karska,Grzegorz Moskal, SIEMENS Polska

Katarzyna Karska, Dyrektor Działu Compliance SIEMENS Polska, Grzegorz Moskal, Zastępca Dyrektora Działu Compliance SIEMENS Polska

Radca praw. Jacek Pawłowski

Radca praw. Jacek Pawłowski, PricewaterhouseCoopers Polska

Justyna Michalik

Justyna Michalik, PricewaterhouseCoopers Polska

Organizatorzy

Zadowolenie organizatorów z udanego przebiegu konferencji