Banner Viadrina

Compliance

Publikacje | Konferencje | Galeria Zdjęć 

Jednym z punktów ciężkości działalności katedry jest aktualny prawno- interdyscyplinarny obszar badawczy „Compliance w przedsiębiorstwie“. Najprościej mówiąc, w compliance chodzi o zapewnienie zgodności działalności firmy z przepisami prawa i dobrowolnie przez przedsiębiorstwo przyjętych kodeksów.

W tym celu tworzone są w przedsiębiorstwie kompleksowe struktury compliance, dzięki którym mają być osiągnięte cele pojęcia tego założenia, a więc stworzenie przedsiębiorstwa, w którym nie popełniane są żadne naruszenia prawa. Dla osiągnięcia tych celów dysponuje się szeregiem „narzędzi prawnych” compliance. Tak pojmowana „zgodność z prawem” obejmuje zarówno prawo cywilne (w szczególności prawo pracy), jak również prawo publiczne (zwłaszcza rozporządzenia) oraz prawo karne (przede wszystkim prawno- karna odpowiedzialność CCO- Chief Compliance Officer). Profesor i jego zespół postawili sobie za cel szczegółowe zbadanie innowacyjnego fenomenu compliance w przedsiębiorstwie.

Należy szczególnie podkreślić przy tym znaczenie compliance i konsekwencje tego zjawiska dla firm, poinformowanie ich o korzyściach, jakie niesie ze sobą wprowadzanie struktur zgodnego zarzadzania w przedsiębiorstwie. Compliance charakteryzuje wiele zalet nie tylko na poziomie mikroprzedsiębiorstwa. W ten sposób tworzone sa przejrzyste struktury, minimalizowane jest ryzyko prawne, a tym samym wzrasta zaufanie w firmie. Również na poziomie makroekonomicznym w rozumieniu gospodarczym compliance będzie miało pozytywne oddziaływanie w caraz większej liczbie przedsiębiorstw na rynkach krajowych. Przejrzyste struktury w przedsiębiorstwie są godne zaufania, co jest korzystne nie tylko dla kontrahentów, lecz również przynosi za sobą zagraniczne inwestycje kapitałowe.

 

W związku z projektem planowane są przedsięwzięcia

 

  • organizacja kolejnych konferencji
  • tworzenie dalszych publikacji w odpowiednich dziedzinach