Banner Viadrina

Aktualności

Uroczysty wykład: "Zasada rządów prawa w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej" z 09.12.2019.

Tutaj mogą Państwo uzyskać dostęp do nagrań wideo oraz sprawozdania z konferencji.

20191209_Rechtsstaatsprinzip_UV_6149 ©Heide Fest

20191209_Rechtsstaatsprinzip_UV_6064 ©Heide Fest 20191209_Rechtsstaatsprinzip_UV_6069 ©Heide Fest

 

20191209_Rechtsstaatsprinzip_UV_6077 ©Heide Fest 20191209_Rechtsstaatsprinzip_UV_6079 ©Heide Fest

20191209_Rechtsstaatsprinzip_UV_6089 ©Heide Fest 20191209_Rechtsstaatsprinzip_UV_6090 ©Heide Fest

 

20191209_Rechtsstaatsprinzip_UV_6100 ©Heide Fest

20191209_Rechtsstaatsprinzip_UV_6115 ©Heide Fest

20191209_Rechtsstaatsprinzip_UV_6108 ©Heide Fest 20191209_Rechtsstaatsprinzip_UV_6118 ©Heide Fest

20191209_Rechtsstaatsprinzip_UV_6124 ©Heide Fest 20191209_Rechtsstaatsprinzip_UV_6142 ©Heide Fest
20191209_Rechtsstaatsprinzip_UV_6159 ©Heide Fest

20191209_Rechtsstaatsprinzip_UV_6153 ©Heide Fest

Copyright: © Heide FestPolsko-niemiecka konferencja naukowa z okazji 70. rocznicy przyjęcia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka
Wyzwania związane z prawami człowieka w erze digitalizacji i globalizacji stały się tematem polsko-niemieckiej konferencji naukowej zorganizowanej z okazji 70. rocznicy przyjęcia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. Odbyła się ona 13 grudnia 2018 roku w Sali Senatu Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą i składała się z czterech paneli poświęconych różnorodnym wyzwaniami, przed którymi aktualnie stają prawa człowieka, oraz przyciągnęła znakomitych przedstawicieli sądownictwa, administracji i nauki z Polski i z Niemiec.

                                                                   sprawozdanie z konferencji

k20181213_70Jahre-Menschenrechte_UV_7825 ©Heide Fest
a20181213_70Jahre-Menschenrechte_UV_7744 ©Heide Fest
d20181213_70Jahre-Menschenrechte_UV_7760 ©Heide Fest
f20181213_70Jahre-Menschenrechte_UV_7776 ©Heide Fest
i20181213_70Jahre-Menschenrechte_UV_7791 ©Heide Fest
j20181213_70Jahre-Menschenrechte_UV_7821 ©Heide Fest
(@ Heide Fest)

6. Viadrina Compliance Congress
10-11 lipca 2018 r., Ottobock Science Center Berlin 

VI. Viadrina Compliance Congress odbył się w Ottobock Science Center w Berlinie pod tytułem "Z przeszłości do przyszłości rozwoju compliance". Wydarzenie zostało zorganizowane przez Viadrina Compliance Center we współpracy z Compliance Academy. Konferencja, na którą składały się cztery panele, była okazją do zapoznania się z bieżącym rozwojem compliance. Pierwszy dzień konferencji skupiał się na modelach motywacyjnych i wspólnych standardach. W drugim dniu konferencji chodziło o wymogi dotyczące przejrzystości i ujawniania jako kontrola compliance. Ponadto przedstawiono pewność prawną i wiarygodność dochodzeń wewnętrznych.
DSC_0001 ©Jagura
DSC_0023 ©Jagura
DSC_0037-e1538513585844 ©Jagura
DSC_0040 ©Jagura
DSC_0048 ©Jagura
DSC_0051 ©Jagura

 Viadrina Compliance Center (VCC)

Działalność VCC ma na celu krytyczną, naukową analizę zjawiska compliance na terenie Niemiec, sięgając jednak również ponad geograficzne granice kraju. Jako przedmiot badań, compliance naświetlamy jest w pracy VCC w sposób holistyczny, z perspektywy różnych dyscyplin naukowych. Samo pojęcie compliance rozumiemy bowiem znacznie szerzej, niż wyłącznie w kontekście przestrzegania norm prawnych przez podmioty gospodarcze. Coraz więcej z nich implementuje w ramach swoich struktur systemy compliance, pragnąc świadomie wzmocnić swoją integralność i spolegliwość, zyskując w ten sposób trwałą korzyść dla siebie i społeczeństwa, w którym działają. Dotychczasowy rozwój compliance przyczynił w znaczący sposób do zwiększenia transparencji w niemieckiej gospodarce, zmniejszenia przestępczości gospodarczej, wspierając modele biznesowe trwale oparte na ważnych wartościach. We VCC naświetlamy zagadnienia związane z compliance z perspektywy naukowej i interdyscyplinarnej. Prowadzimy łączący dotychczasowe osiągnięcia nauk prawniczych, ekonomicznych i socjologicznych think-tank złożony z osób utrzymujących ścisłą, stałą współpracę ze sobą i wszystkimi zainteresowanymi podmiotami.


Departament Badań nad Ekonomią Bezpieczeństwa oraz Bezpieczną Przedsiębiorczością (FORSI)

Założona w 1999 roku przez prof. Stobera Placówka ds. Badań Ekonomii Bezpieczeństwa, przejęta następnie przez Niemiecki Uniwersytet Dokształcania (DUW) w Berlinie, została z dniem 1.1.2015 r. najnowszym członkiem struktur VCC o nazwie Departament Badawczy FORSI. Uzupełnia on działalność Centrum o szeroko pojęte aspekty bezpiecznej przedsiębiorczości oraz ekonomii bezpieczeństwa (security compliance). Dotychczasowa specjalizacja FORSI w postaci przedsiębiorstw z branży bezpieczeństwa (np. firmy oferujące usługi z zakresu monitoringu i ochrony) została rozszerzona na wszelkie aspekty bezpieczeństwa przy zarządzaniu przedsiębiorstwem i zakładami pracy (bezpieczeństwo ekonomiczne, BHP, doradztwa oraz infrastrukturalne), aby móc oferować kompleksowe rozwiązania z zakresu bezpiecznej przedsiębiorczości.

Rozbudowa FORSI stanowi konsekwentną i konieczną kontynuację dotychczasowych badań zagadnień na styku prawa i bezpieczeństwa w sytuacji potencjalnych napięć między prywatną odpowiedzialnością zapewnienia bezpieczeństwa a służącym temu samemu celowi systemem publicznym. U źródeł tego zagrożenia leży drastyczne podniesienie wymagań odnośnie bezpieczeństwa stawianych uczestnikom obrotu gospodarczego. Wzrost wewnętrznych i zewnętrznych zagrożeń dla przedsiębiorstw (korupcja, szpiegostwo, kradzież, przestępczość informatyczna itp.) nie doczekał się jeszcze obszernego i całościowego zbadania i usystematyzowania.

 


więcej na stronie internetowej www.compliance-academia.de