Banner Viadrina

Aktualne Publikacje

Omówinie wyroku TSUE  C-438/11

 • mgr Bartosz Jagura, LL.M.
 • w: Monitor Prawa Celnego i Podatkowego, 2013, s.13 i nast.

Entwicklungstendenzen im europäischen Unternehmensrecht [Tendencje rozwoju w europejskim prawie spółek]

 • Prof. Dr. Bartosz Makowicz
 • w: Europa-Studien, 2. wyd., 2013, s. 297 i nast.

Die eingetragene Lebenspartnerschaft - ein Verstoß gegen die polnische Verfassung? [Zarejstrowany związek partnerski  - naruszeniem polskiej konstytucji ?] 

 • mgr Bartosz Jagura, LL.M.
 • w: DPJZ, Nr 1/2013, s. 30 i nast.

Neues aus der Redaktion des Newsletter mit deutscher und polnischer Rechtsprechung [Nowości z redakcji Newslettera z orzecznictwem polskich i niemieckich sądów]

 • mgr Maciej Michalski Rokita
 • w: DPJZ, Nr 1/2013, s. 36

Compliance – Challenge or Chance for Legal Education? [Compliance - szansa czy wyzwanie dla edukaji prawnej?]

 • Prof. Dr. Bartosz Makowicz
 • w: Policastro (wyd.), Towards Innovation in Legal Education, Den Haag 2013.

Zukunft des Corporate Governance in Polen [Przyszłość Corporate Governance w Polsce]

 • Prof. Dr.Bartosz Makowicz, Magdalena Gertig, LL.B 
 • w: KPMG-Schriftenreihe, 2013

Die Welt der Corporate Governance in Polen, Organe und Struktur der Kapitalgesellschaften [Świat Corporate Governance w Polsce, Oragany i struktura spółek kapitałowych]

 • Prof.Dr. Bartosz Makowicz, Magadlena Gertig, LL.B.
 • w: Audit Comittee Quarterly-Das Magazin für Corporate Governance; Nr 1/2013, s. 51

Narodowy, Międzynarodowy i globalny system wartości
 
 • Tobias Szarowicz, mgr Katarzyna Niedzielska.
 • w: Monitor Prawniczy, 18/2013.

Omówienie wyroku TSUE C-104/12
 
 • mgr Bartosz Jagura, LL.M.
 • w: Monitor Prawa Celnego i Podatkowego, 2013, S. 111 f.

Opracowanie wyroku TSUE C/527/11
 
 • mgr Bartosz Jagura, LL.M.
 • w: Monitor Prawa Celnego i Podatkowego, 2013, s. 199 i nast.

Opracowanie wyroku TSUE C/219/12

 • mgr Bartosz Jagura, LL.M.
 • w: Monitor Prawa Celnego i Podatkowego, 2013, s. 366 i nast.. 

Prywatne dochodzenia w przedsiębiorstwie metodą skutecznego systemu compliance
 
 • Prof. Dr. Bartosz Makowicz, mgr Bartosz Jagura, LL.M.
 • w: Dodatek specjalny do Monitora Prawniczego 23/2013, s. 16-20 
 
Zarządzanie ryzykiem w handlu globalnym częścią polskiej kultury compliance

 • mgr Bartosz Jagura, LL.M.
 • w: Monitor Prawa Celengo i Podatkowego, 1/2014, s.33-36