Banner Viadrina

Curriculum vitae

1992 - 1997 Studia prawnicze na Europejskim Uniwersytecie Viadrina we Frankfurcie nad Odrą
1997 Uzyskanie tytułu magistra prawa na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (tytuł pracy magisterskiej: Wydawanie własnych obywateli według prawa polskiego i niemieckiego)
1998 - 2001 Aplikacja adwokacka w Izbie Adwokackiej w Zielonej Górze
2002 Zdanie egzaminu adwokackiego w Izbie Adwokackiej w Zielonej Górze
2002 Początek pisania pracy doktorskiej na temat: Geldstrafe und bedingte Freiheitsstrafe nach deutschem und polnischem Recht. Rechtshistorische Entwicklung und gegenwärtige Rechtslage im Vergleich [Kara grzywny i kara pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania w prawie polskim i niemieckim. Rozwój prawnohistoryczny i stan obecny w ujęciu porównawczym]
2002 - 2003 Stypendium Kraju Związkowego Brandenburgii
2003 - 2005 Stypendium w ramach programu Europa Fellows II
2006 - 2008 Asystent na Wydziale Prawa Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą
2006 Uzyskanie stopnia doktora nauk prawnych na Wydziale Prawa Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą
2007 Zatrudnienie jako asystent na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu w Zielonej Górze
2007 Wykładowca prawa karnego w Izbie Adwokackiej w Zielonej Górze
2008 Nagroda im. Joachima Georga Darjesa 2007 przyznana przez Verein der Freunde und Förderer der Juristichen Fakultät der Europa-Universität Viadrina e.V. [Stowarzyszenie Przyjaciół i Mecenasów Wydziału Prawa Europejskiego Uniwersytetu Viadrina e.V.]
2008 Pełnienie obowiązków Kierownika Katedry Polskiego Prawa Karnego Europejskiego Uniwersytetu Viadrina we Frankfurcie nad Odrą
2009 Mianowanie na stanowisko profesora w Katedrze Polskiego Prawa Karnego Europejskiego Uniwersytetu Viadrina we Frankfurcie nad Odrą
2013 Zamknięcie przewodu habilitacyjnego. Uzyskanie stopnia doktora habilitowanego nauk prawnych w oparciu o rozprawę habilitacjną pt.:"Niemiecka i polska kultura wykładni i argumentacji w prawie karnym. Analiza porównawcza orzecznictwa Trybunału Federalnego i Sądu Najwyższego" Prawo do nauczania takich przedmiotów, jak: Polskie i Niemieckie Prawo Karne Materialne, Polskie i Niemieckie Prawo Karne Procesowe, Teoria Prawa oraz Prawo Karne Porównawcze