Banner Viadrina

Curriculum vitae

1992 – 1997

Studia prawnicze na Europejskim Uniwersytecie Viadrina we Frankfurcie nad Odrą

1997

Uzyskanie tytułu magistra prawa na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (tytuł pracy magisterskiej: Wydawanie własnych obywateli według prawa polskiego i niemieckiego)

1998 – 2001

Aplikacja adwokacka w Izbie Adwokackiej w Zielonej Górze

2002

Zdanie egzaminu adwokackiego w Izbie Adwokackiej w Zielonej Górze

2002

Początek pisania pracy doktorskiej na temat: Geldstrafe und bedingte Freiheitsstrafe nach deutschem und polnischem Recht. Rechtshistorische Entwicklung und gegenwärtige Rechtslage im Vergleich [Kara grzywny i kara pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania w prawie polskim i niemieckim. Rozwój prawnohistoryczny i stan obecny w ujęciu porównawczym]

2002-2003

Stypendium Kraju Związkowego Brandenburgii

2003-2005

Stypendium w ramach programu Europa Fellows II

2006-2008

Asystent na Wydziale Prawa Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą

2006

Uzyskanie stopnia doktora nauk prawnych na Wydziale Prawa Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą

2007

Zatrudnienie jako asystent na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu w Zielonej Górze

2007

Wykładowca prawa karnego w Izbie Adwokackiej w Zielonej Górze

2008

Nagroda im. Joachima Georga Darjesa 2007 przyznana przez Verein der Freunde und Förderer der Juristichen Fakultät der Europa-Universität Viadrina e.V. [Stowarzyszenie Przyjaciół i Mecenasów Wydziału Prawa Europejskiego Uniwersytetu Viadrina e.V.]

2008

Pełnienie obowiązków Kierownika Katedry Polskiego Prawa Karnego Europejskiego Uniwersytetu Viadrina we Frankfurcie nad Odrą

2009

Mianowanie na stanowisko profesora w Katedrze Polskiego Prawa Karnego Europejskiego Uniwersytetu Viadrina we Frankfurcie nad Odrą

2013

Zamknięcie przewodu habilitacyjnego. Uzyskanie stopnia doktora habilitowanego nauk prawnych w oparciu o rozprawę habilitacjną pt.:"Niemiecka i polska kultura wykładni i argumentacji w prawie karnym. Analiza porównawcza orzecznictwa Trybunału Federalnego i Sądu Najwyższego" Prawo do nauczania takich przedmiotów, jak: Polskie i Niemieckie Prawo Karne Materialne, Polskie i Niemieckie Prawo Karne Procesowe, Teoria Prawa oraz Prawo Karne Porównawcze