Banner Viadrina

Wykład

Nazwa zajęć:              Porównanie struktur polskiego i niemieckiego prawa karnego

Prowadzący zajęcia: prof. EUV dr hab. Maciej Małolepszy

Terminy:                     Czwartek od 11:00 do 12:30             

Miejsce:                     CP 203

Początek zajęć:        19.10.2023

Warunki                      9. sem. magister VL, moduł 8
uczestnictwa
:            3. sem. master GPLaw, moduł 9 (new) (SR)

Przedmiot zajęć: Celem wykładu jest przekazanie uczestnikom podstawowej wiedzy z zakresu wymiaru kary w prawie polskim i niemieckim oraz porównanie obu systemów prawnych w tym aspekcie. Główny nacisk jest położony na kary zasadnicze w obu systemach prawnych. Ta problematyka jest szczególnie aktualna po wejściu w życie decyzji ramowej Rady 2005/214/WSiSW z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie stosowania zasady wzajemnego uznawania do kar o charakterze pieniężnym. Będą także omówione kary dodatkowe, środki zabezpieczające, środki związane z poddaniem sprawcy próbie oraz zasady wymiaru kary i środków karnych. Wszystkie problemy zostaną omówione w ujęciu prawnoporównawczym z podkreśleniem podobieństw i różnic obu systemów prawnych.

Literatura:     Wybrana literatura zostanie podana podczas zajęć.

ECTS:            8 mgr, 6 ma gpl (neu)

Konsultacje: Kontakt poprzez e-mail pod adresem malolepszy@europa-uni.de oraz osobiście po uprzednim uzgodnieniu.