Banner Viadrina

Polskie prawo karne wykonawcze


Prowadzący zajęcia
: prof. EUV dr hab. Maciej Małolepszy

Terminy:                      w poniedziałek 16.15 - 17.45

Poczatek zajęć:         12.04.2021

Wdrożenie:                online-synchron (BBB)

Treść oraz cele zajęć:

1. Zasady prawa karnego wykonawczego
2. Organy w postępowaniu karnym wykonawczym
3. Postępowanie karne wykonawcze
4. Wykonywanie kary grzywny
5. Wykonywanie kary ograniczenia wolności
6. Wykonywanie środków karnych
7. Wykonywanie środków probacyjnych
8. Wykonywanie środków zabezpieczających
9. Wykonywanie dozoru elektronicznego

Zajęcia stanowią wprowadzenie do polskiego prawa karnego wykonawczego i mają na celu zapoznanie studentów z teoretycznymi podstawami wykonywania sankcji. Szczególny nacisk zostanie położony na karę grzywny, karę ograniczenia wolności i karę pozbawienia wolności.

Literatura:

1. K. Dąbkiewicz, Kodeks karny wykonawczy, Komentarz, 3. wydanie, 2015.
2. J. Migdał, T. Szymanowski, Prawo karne wykonawcze i polityka penitencjarna, 2014.
3. S. Lelental, Kodeks karny wykonawczy, Komentarz, 5 wydanie, 2014.
4. A. Gerecka-Żołyńska, Prawo karne wykonawcze. Zagadnienia procesowe, 2014.
5. J. Hołda, Z. Hołda, B. Żórawska, Prawo karne wykonawcze, 2012.

Warunki uczestnictwa: 6. semestr BA GPLaw VL Moduł 24 Przedmiot do wyboru - pogłebienie 2 (D)
                                        6. semestr Magister VL Moduł 8 Przedmiot do wyboru - pogłebienie 2 (D)

ECTS: 3 ba gpl, 4 mgr

Konsultacje: Kontakt poprzez e-mail pod adresem malolepszy@europa-uni.de oraz osobiście po uprzednim uzgodnieniu.