Banner Viadrina

Polskie prawo wykroczeń

Nazwa zajęć:               Polskie prawo wykroczeń z elementami niemieckiego prawa wykroczeń

Prowadzący zajęcia:  prof. EUV dr hab. Maciej Małolepszy

Terminy:                      16.04., 30.04., 14.05., 28.05., 11.06., 25.06., 09.07., 23.07.2020

Godziny:                      13:30 do 16:45

Miejsce:                      Collegium Polonicum (numer sali podany będzie na planie zajęć przy wejściu do budynku)

Początek zajęć:         16.04.2020

Warunki                       8. semestr Magister VL Moduł 8 przedmiot fakultatywny dedykowany modułowi (K-3)
uczestnictwa:             2. semestr MA GPLaw Moduł 7 (nowy) przedmiot fakultatywny dedykowany modułowi (K-3)

Literatura: Wskazówki dotyczące literatury przydatnej w pisaniu pracy seminaryjnej będą udzielone podczas
                   omówienia.

ECTS:  5 punkty ECTS (dla studentów Magister)
             4 punkty ECTS (dla studentów Master)

Konsultacje: kontakt mailowy pod adresem malolepszy@europa-uni.de; możliwe także uzgodnienie terminu konsultacji.