Banner Viadrina

Polskie prawo wykroczeń

Nazwa zajęć:               Polskie prawo wykroczeń z elementami niemieckiego prawa wykroczeń

Prowadzący zajęcia:  prof. EUV dr hab. Maciej Małolepszy

Terminy:                       w piątek 9.15 - 10.45

Początek zajęć:          16.04.2021

Wdrożenie:                 online-synchron (BBB)

Warunki                       8. semestr Magister VL Moduł 8 przedmiot fakultatywny dedykowany modułowi (K-3)
uczestnictwa:             2. semestr MA GPLaw Moduł 7 (nowy) przedmiot fakultatywny dedykowany modułowi (K-3)

Literatura: Wskazówki dotyczące literatury przydatnej w pisaniu pracy seminaryjnej będą udzielone podczas
                   omówienia.

ECTS:        5 punkty ECTS (dla studentów Magister)
                   4 punkty ECTS (dla studentów Master)

Konsultacje: kontakt mailowy pod adresem malolepszy@europa-uni.de; możliwe także uzgodnienie terminu konsultacji.