Banner Viadrina

Prawo karne na granicy polsko-niemieckiej

W ramach projektu „Polskie i niemieckie prawo karne na granicy polsko-niemieckiej” oferowano szereg warsztatów dla pracowników polskiej Straży Granicznej i innych zainteresowanych. Zajęcia dotyczyły polskiego i niemieckiego prawa karnego oraz postępowania karnego. Główny nacisk został położony na problemy, które są szczególnie ważne w pracy przy granicy polsko-niemieckiej. Projekt rozpoczęto w marcu 2012 r. i zakończono w listopadzie 2012 r. Przedsięwzięcie zostało dofinansowane ze środków Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007 – 2013, Fundusz Małych Projektów i Projekty Sieciowe Euroregionu Pro Europa Viadrina.

 

1. warsztaty: „Polskie prawo karne na granicy polsko-niemieckiej”

 

1. zajęcia: Wprowadzenie do polskiego prawa (3 godziny, 02.03.2012)

Jarosław Dudzicz, Sędzia Sądu Rejonowego w Słubicach

- budowa polskiego systemu prawnego i hierarchia urzędów;

- przegląd najważniejszych ustaw;

- obrona konieczna i stan wyższej konieczności.

 

2. zajęcia: Wprowadzenie do polskiego prawa karnego – część ogólna (3 godziny, 26.04.2012)

prof. EUV dr Maciej Małolepszy, Uniwersytet Europejski Viadrina

- prawo sankcji;

- problematyka zezwolenia na prowadzenie pojazdów mechanicznych w prawie karnym.

 

3. zajęcia: Wprowadzenie do polskiego prawa karnego – część szczególna (3 godziny, 25.05.2012)

Jarosław Dudzicz, Sędzia Sądu Rejonowego w Słubicach

- przestępczość migracyjna;

- nielegalne przekraczanie granicy.

 

4. zajęcia: Wprowadzenie do polskiego prawa karnego – część szczególna (3 godziny, 29.06.2012)

dr Paweł Nalewajko, Uniwersytet Europejski Viadrina

- przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów;

- przestępstwa związane z środkami odurzającymi.

 

5. zajęcia: Wprowadzenie do polskiego prawa procesowego (3 godziny, 07.09.2012)

Jarosław Dudzicz, Sędzia Sądu Rejonowego w Słubicach

- postępowanie przygotowawcze;

- czynności dochodzeniowo-śledcze;

- środki przymusu.

 

6. zajęcia: Wprowadzenie do polskiego prawa karnego procesowego (3 godziny, 19.10.2012)

Jarosław Dudzicz, Sędzia Sądu Rejonowego w Słubicach

- uprawnienia Policji;

- prawa oskarżonego.

 

7. zajęcia: Ustawy karne poboczne (3 godziny, 9.11.2012)

Jarosław Dudzicz, Sędzia Sądu Rejonowego w Słubicach

- prawo celne;

- prawo zgromadzeń;

- europejskie prawodawstwo.

 

2.warsztaty: „Niemieckie prawo karne na granicy polsko-niemieckiej”

 

1. zajęcia: Wprowadzenie do niemieckiego prawa karnego (3 godziny, 02.03.2012)

dr Paweł Nalewajko, Uniwersytet Europejski Viadrina

- budowa niemieckiego systemu prawnego i hierarchia urzędów;

- przegląd najważniejszych ustaw;

- obrona konieczna i stan wyższej konieczności.

 

2. zajęcia: Wprowadzenie do niemieckiego prawa karnego – część ogólna (3 godziny, 27.04.2012)

prof. EUV dr Maciej Małolepszy, Uniwersytet Europejski Viadrina

- prawo sankcji;

- problematyka zezwolenia na prowadzenie pojazdów mechanicznych w prawie karnym.

 

3. zajęcia: Wprowadzenie do niemieckiego prawa karnego – część szczególna (3 godziny, 25.05.2012)

dr Paweł Nalewajko, Uniwersytet Europejski Viadrina

- przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów;

- przestępstwa związane z środkami odurzającymi.

 

4. zajęcia: Wprowadzenie do niemieckiego prawa karnego – część szczególna (3 godziny, 29.06.2012)

Dagmara Turczyńska, Wolny Uniwersytet Berlina

- przestępczość migracyjna;

- prawne skutki nielegalnego przekraczania granicy.

 

5. zajęcia: Wprowadzenie do niemieckiego prawa karnego procesowego (3 godziny, 07.09.2012)

Damian Jakobek, adwokat w Berlinie

- postępowanie przygotowawcze;

- czynności dochodzeniowo-śledcze;

- środki przymusu.

 

6. zajęcia: Wprowadzenie do niemieckiego prawa procesowego (3 godziny, 19.10.2012)

Damian Jakobek, adwokat w Berlinie

- uprawnienia Policji;

- prawa oskarżonego.

 

7. zajęcia: Ustawy karne poboczne (3 godziny, 09.11.2012)

Dagmara Turczyńska, Wolny Uniwersytet Berlina

- prawo celne;

- prawo zgromadzeń;

- europejskie prawodawstwo.

 

 

Projekt został dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007 – 2013,
Fundusz Małych Projektów i Projekty Sieciowe  Euroregionu Pro Europa Viadrina .

 

     Pokonywać granice poprzez wspólne inwestowanie w przyszłość.