Banner Viadrina

Polsko-Niemiecka Konferencja Prawników

Tagungsposter

 

W dniach od 9 do 11 Września 2010 r. odbyła się na Uniwersytecie w Osnabrück, Polsko-Niemiecka Konferencja Prawników. Organizator - ELSI Osnabrück - powitał ponad 100 prawników z Niemiec i Polski.

Wyniki konferencji zostaną opublikowane w dziele zbiorowym. Publikacja jest zaplanowana na maj 2011 roku.

Więcej informacji na temat Konferencji znajdziecie Państwo tutaj.


Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji prawników

 2. października 2010 ukazało się w gazecie prawniczej "Monitor Prawniczy" sprawozdanie z konferencji „Polska i Niemcy w europejskiej wspólnocie prawnej”, która odbyła się w Instytucie Europejskiej Nauki Prawa (European Legal Studies Institute- ELSI) na Uniwersytecie w Osnabrück. Przedmiotem debaty były zagadnienia z dziedziny prawa majątkowego, rodzinnego i spadkowego. Konferencja miała na celu prawno-porównawczą analizę tych zagadnień, z uwzględnieniem problematyki europejskiej harmonizacji prawa. Szczególnym odnośnikiem dla wystąpień stał się Projekt Wspólnego Systemu Odniesienia (Draft Common Frame of References), który powstał pod kierownictwem dyrektora ELSI – prof. Christiana von Bara.

W gazecie Rzeczpospolita ukazał się  artykuł dotyczący konferencji.

Wyniki konferencji ukażą się wkrótce w tomiku poświęconym konferencji przy współpracy Katedry polskiego i europejskiego prawa prywatnego oraz prawa porównawczego na Uniwersytecie Europejskim Viadrina. Dalsze informacje wkrótce.


 

Einladung (1 S) mini

 

Einladung (Themen) mini

Einladung (Innenseite) mini