Banner Viadrina

Polsko-Niemieckie Forum Prawa i Gospodarki

 

FowirtDE1

Forum stanowi platformę dla polskich i niemieckich prawników gospodarczych i korporacyjnych, przedstawicieli biznesu i środowisk akademickich, przedstawicieli rządu i członków krajowych i międzynarodowych organizacji i stowarzyszeń, jak również osoby uczestniczące w prawodawstwie narodowym oraz europejskim. Głównym celem Forum jest stworzenie wspólnej platformy komunikacyjnej do wymiany na temat aktualnych zagadnień w dziedzinie prawa handlowego, szeroko rozumianego w kontekście europejskim. Promowanie właściwego zrozumienia sąsiedniego kraju nie tylko wspiera stosunki gospodarcze, ale może także modyfikować proponowane przepisy w taki sposób, że wydatniej projektowane są przepisy w zakresie transakcji gospodarczych. Wzajemne uznawanie i akceptacja stanowi przykład dla prawnego połączenia dwóch sąsiednich krajów Unii Europejskiej.

 

Polsko- niemieckie konferencje gospodarcze

Głównym instrumentem Forum jest corocznie odbywająca się konferencja na temat aktualnych zagadnień w dziedzinie prawa handlowego. Wcześniej odbyły się następujące konferencje:

2010: Od odpowiedzialności osobistej do Compliance

2011: Forum Prawa Gospodarczego, 4.11.2011

2012: Compliance i regulacja sektora finansowo-bankowego w dobie kryzysu”, 8.11.2012

2013: “Compliance w prawie podatkowym i w handlu globalnym”, 7.11.2013

2014: Polska i Niemcy – zjednoczone w compliance,  5.11.2014

2015: „Compliance: back to the roots”, 5.11.2015

2016: “Odpowiedzialny biznes i compliance w Polsce, w Niemczech i na świecie”, 6.12.2016

2017: „Compliance w aktualnej praktyce“, 28.9.2017

2018: "Standardy compliance drogą do unikania odpowiedzialności?", 23.10.2018

2019: "Metody skutecznego zarządzania ryzykami compliance w ramach Unii Europejskiej", 4.12.2019