Banner Viadrina

Obiektywny porządek wartości praw podstawowych jako fundament porozumienia polsko- niemieckiego

 

Poster_Konferenz_PL_klein

 

Wspólny projekt Katedry Polskiego Prawa Publicznego z Instytutem Praw Człowieka Uniwersytetu Warszawskiego we współpracy z South- East- Asian Center for Public Policy and Good Governance (CPG)

 

Projekt finansowany przez Polsko- Niemiecką Fundację Naukową

 

Zarówno w Republice Federalnej Niemiec, jak i w Rzeczpospolitej Polsce ogół praw podstawowych postrzegany jest jako obiektywny porządek wartości. Prawa podstawowe tworzą również normatywną decyzję polityczną, nie tylko wiążąca ustawodawcę, ale też stanowi podstawowy system wartości, który wpływa na wszystkie dziedziny prawa. Tak postrzegane prawa podstawowe odgrywają wielkie znaczenie we wspomnianym porządku wartości i nie należy lekceważyć ich wpływu w zakresie społecznym i kulturowym. Nie mniej jednak ten sam „obiektywny porządek wartości” wpływa wraz z jego instytucjami państwowymi na kształtowanie systemu ekonomicznego i politycznego. Podstawowy system wartości określa również w sensie pozytywnym podstawowe kierunki działalności państwa i jego instytucji oraz oddziałuje na całą władzę państwową.

Głównym założeniem tego projektu badawczego jest analiza porównawcza polskich i niemieckich praw podstawowych z podkreśleniem ich podobieństw. Obserwowane cechy podobne prowadzą do tezy, że podstawowe prawa obu krajów wnoszą istotny wkład dla zrozumienia między dwoma narodami.

Projekt badawczy jest skonstruowany metodycznie w następujący sposób: Porównane zostają ze sobą podstawy normatywne z wykorzystaniem wszystkich dostępnych źródeł (m.in. komentarze, podręczniki, monografie). Ponadto zestawiane są związane z prawami podstawowymi decyzje polskiego Trybunału Konstytucyjnego, Federalnego Trybunału Konstytucyjnego, jak również Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości i najwyższych sądów administracyjnych. Na zakończenie projektu badawczego powstaje ostateczna publikacja.

Dyskurs naukowy odbywa się w Szkole Letniej dla młodych naukowców, zwłaszcza doktorantów, a w wielu konferencjach z udziałem sędziów Federalnego Trybunału Konstytucyjnego oraz polskiego Trybunału Konstytucyjnego.

 

Konferencja

Pierwsza konferencja odbęd zie sie pod tytułem „Prawa podstawowe między regionalizacja a globalizacja” w dniu 1 i 2 marca 2012 z udziałem sędziow Trybunału Konstytucyjnego. Szczegóły zostaną ogłoszone wkrótce.

 

Partnerzy projektu

Europa-Universität_Viadrina_logo

cpgMALE

zaklad

Wsparcie finansowe

DPWS_Logo

 

Patronat

botschaft berlin

botschaft warschau