Banner Viadrina

Koncepcja

Kleistjahr-2011_69 ©Heide Fest

Biuletyn jest zupelnie bezpłatny i jego prenumorowanie może być odwołane w każdej chwili. Wszystkie wyroki są zawsze jednolicie skonstruowane, co pozwala na łatwe przyswojenie treści. W pierwszej części znajduje się zwięzły opis stanu faktycznego, później następuje zaprezentowanie podstawowych decyzji wyroku. W kolejnych wydaniach planowane jest również zamieszczenie komentarzy do wyroków.

Dzięki swojej koncepcji biuletyn dostępny jest dla wszystkich grup prawników: naukowców, sędziów, notariuszy, adwokatów, urzędników i innych osób zainteresowanych jurysdykcją sąsiednich krajów. Biuletyn stanowi spełnienie przewodniego celu Katedry, dążącego do zbliżenia prawników obu krajów sąsiednich, Polski i Niemiec, i promowanie wzajemnego zrozumienia systemów prawnych. W kontekscie europejskim biuletyn stanowi znakomite źródło w komparatystyce przy poznawaniu rozwiązań prawnych, sposobów myślenia oraz zasad każdego z pozostałych członków Unii Europejskiej, a tym samym dążenie do jednoczenia prawa.