Banner Viadrina

EIPE - Skuteczność prawa upadłościowego w Europie

 

EIPEs

 

7. Ramowy Program Badań UE

W ramach 7. Ramowego Projektu Badawczego Unii Europejskiej Szkoła Główna Handlowa w Warszawie wraz z partnerami, do których z przewodzącą im Katedrą Polskiego Prawa Publicznego, Prawa Gospodarczego i Prawa Europejskiego należą również Europejski Uniwersytet Viadria we Frankfurcie nad Odrą oraz Uniwersytet Karola w Pradze, złożyła wniosek o wsparcie projektu badawczego odnośnie skuteczności przepisów prawa upadłościowego w krajach uczestniczących. Wyników procesu selekcji można się spodziewać w sierpniu 2011 roku.

 

Program

Przemiotem studiów będzie skuteczność prawnych i instytucjonalnych rozwiązań przyjętych w trzech różnych systemach prawnych (Polski, Niemiec oraz Republiki Czeskiej), których celem jest zbiorowa windykacja należności od niewyplacalnego przedsiębiorcy. Pole badań obejmie ocenę realizacji celów gospodarczych i społecznych określonych w rozporządzeniu wraz z jednoczesną analizą regulacji egzekwowania ciężaru  na podmiotach gospodarczych, sądów, instytucji publicznych i społeczeństwa.

 

Koncepcje badawcze

  • W panującym w gospodarce zamieszaniu prawnym regulacje muszą stwarzać warunki ułatwiające szybkie zamknięcie firmy i efektywną alokację aktywów
  • Innowacyjny biznes wymaga otoczenia prawnego i instytucjonalnego, które sprzyja przedsiębiorczości, ułatwiając restrukturyzację przedsiębiorstwa i ponowne wprowadzenie do obrotu
  • Skuteczny system sankcji finansowych wobec menedżerów musi gwarantować zarówno bezpieczeństwo handlu jak i wspieranie przedsiębiorczosci
  • Decyzja o wszczęciu postępowania upadłościowego musi wynikać z obliczeń uwzględniających z jednej strony społeczne i gospodarcze korzyści z utrzymania działalności firmy, i z drugiej strony społeczne i ekonomiczne koszty zamknięcia tej działalności.
  • Integralność systemów wymiaru sprawiedliwości i ich zgodności instytucjonalnej jest warunkiem jednolitego stosowania polityki drugiej szansy w Unii Europejskiej.

 

Partnerzy

Viadrina

SGH

Karls