Banner Viadrina

Współpraca z CPG- Bangkok

 

Katedra pielęgnuje intensywne kontakty z South-East Asian Center for Public Policy and Good Governance (CPG).

CPG to wspólna instytucja Uniwersytetu Thammasat w Bangkoku, Uniwersytetu Johanna Wolfganga Goethego we Frankfurcie nad Menem oraz Westfalskiego Uniwersytetu Wilhelma w  Münster, a także Uniwersytetu w Passau. Powstała dnia 29.01.2010 i jest jednym z czterech ośrodków w świecie utworzonych jako Centrum Doskonałości przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Republiki Federalnej Niemiec. Mecenasem tejże placówki jest Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) oraz  Deutsche Akademischen Austauschdienst (DAAD). Centrum  znajduje sie na Uniwersytecie Thammasat  w Bangkoku.

Profilem badań i prac naukowych instytutu jest prawo publiczne oraz jego funkcja, która powinna  znajdować odbicie w odpowiedzialnym działaniu rządów. Interdyscyplinarny i otwarty sposób podejścia CPG opiera się na współpracy pomiędzy wydziałami prawa współuczestniczących uniwersytetów. W ramach badań placówki porównuje się perspektywy opierające się na transferze wiedzy i idei pomiędzy Europą, a Azją. Przy tym największa uwaga skupia się na państwach Południowej Azji.

Obok prowadzonych badań i nauczania, do aktywności CPG należą doradztwo polityczne, w tym dla placówek rządowych, jak również kształcenie ustawiczne pracujących zawodowo.

Poza tym CPG publikuje Europejsko-Azjatycki dziennik „Prawa i Rządzenia” oraz oferuje liczne świadczenia dla naukowców i studentów.

Ponad 40 naukowców z czterech uniwersytetów angażuje sie aktywnie w prace CPG. Powstają liczne kooperacje zrzeszające europejskie i azjatyckie uniwersytety, prywatne, bądź publiczne instytucje, których profil działania opiera się na prawie publicznym, jakościowym zarządzaniu oraz polityce.

 

CPG_gruppe_small

Wizyta i wykład prof. dr Makowicza (w środku) w CPG w listopadzie 2009

 

BartHenn

Pan Glaser ( Główny Koordynator CPG) z prof. Makowiczem (po lewej) przed Fakultetem Prawa Uniwersytetu Thammasat w Bangkoku