Banner Viadrina

Monografie / Podręczniki

 

  • Compliance w przedsiębiorstwie, B. Makowicz, Warszawa 2011

  • Badania Europejskiego Urzędu ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych w Polsce, Münster 2008; doktorat w tym samym czasie na WWU Münster, 2008, DE

  • Polskie prawo podatkowe, tom 16., w: Zarys prawa polskiego, (wspólnie z: Wierzbicki/ Werner), Warszawa 2010, DE

  • Prawo publiczne w naukach gospodarczych, Bachelor und Nebenfach, 13. wydanie, Münster 2009, DE

  • Prawo Prywatne I (Kodeks cywilny część ogólna) - fiszki, 2. wydanie, Münster 2010, DE

  • Prawo Prywatne II (Zobowiązania)- fiszki, Münster 2010, DE

  • Prawo Publiczne- skoroszyt (wspólnie z Woffgangiem), 1. wydanie, wyd. NWB, Herne 2010, DE