Banner Viadrina

Redakcja

  • Rechtsmanagement im Unternehmen, Praxishandbuch Compliance – Aufbau, Organisation und Steuerung von Integrität und regelkonformer Unternehmensführung [Zarządzanie prawem w przedsiębiorstwie, Podręcznik Compliance – struktura, organizacja oraz kierowanie integralnością a także prowadzenie przedsiębiorstwa w sposób zgodny z regułami], Bundesanzeiger-Verlag, 2014.
  • Metody efektywnego kształtowania systemów compliance, Dodatek specjalny do Monitora Prawniczego 23/2013.

  • Nabycie nieruchomości w Europie Środkowej i Wschodniej, 1. Wydanie, Wydawnictwo Linde Wiedeń, 2008, 2008

  • Podręcznik „Compliance w przedsiębiorstwie”, Warszawa 2011