Banner Viadrina

Artykuły

2014

 
 • Germany anti-corruption and bribery regulation [ Niemiecka regulacja antykorupcyjna i zwalczająca łapówkarstwo] ; in: Compliance Insider, 13/2014, S. 45-48.
 
 • Bedeutung von Informationen im Rahmen eines Compliance Management Systems (CMS) [ Znaczenie wymiany informacji w ramach Compliance Management System (CMS) ] ; w : Information. Wissenschaft & Praxis, 65(6)/2014, S. 315-320.
 
 • ISO 19600: United im Compliance [ISO 19600: Zjednoczeni w Compliance], w: Compliance Berater, 10/2014, str. I
 
 • Compliance dla wszystkich, czyli korzyści płynące z systemu zarządzania zgodnością w przedsiębiorstwie, w: Controlling, 3-4/2014, str. 25-32.
 
 • Compliance in Motion - Oder was hat CMS mit Grenzen und deren Überschreitung zu tun? [Compliance in Motion - co wspólnego ma CMS z granicami i ich przekraczaniem?], in: Berufsverband Compliange Manager (http://www.bvdcm.de/news/compliance-motion-oder-was-hat-cms-mit-grenzen-und-deren-ueberschreitung-zu-tun).

2013 

 
 • Prywatne dochodzenia w przedsiębiorstwie metodą skutecznego systemu compliance, w: Dodatek specjalny do Monitora Prawniczego 23/2013, str. 16-20, wspólnie z  Bartosz Jagura
 
 • Zukunft des Corporate Governance in Polen gemeinsam mit Magdalena Gertig, LL.B. (Przyszłość Corporate Governance w Polsce), In: KPMG-Schriftenreihe, 2013, wspólnie z Magdaleną Gertig, LL.B
 
 • Die Welt der Corporate Governance in Polen, Organe und Struktur der Kapitalgesellschaften, in: Audit Comittee Quarterly-Das Magazin für Corporate Governance (Świat Coporate Governance w Polsce, organy i struktury spółek kapitałowych, 1/2013, str. 51, wspólnie z Magdaleną Gertig, LL.B

2012

 • Das neue elektronische Gründungsverfahren für polnische GmbHs. In 24 Stunden bis zur Haftungsbeschränkung in Polen gemeinsam mit Romanowski (Nowa elektroniczna rejestracja spółek z ograniczoną odpowiedzialnością – W 24 godziny do ograniczonej odpowiedzialności w Polsce; wspólnie z profesorem Romanowskim), w: RIW 8/2012, 497 – 504
 
 • Compliance in Forschung und Lehre (Compliance w badaniach naukowych oraz doktrynie), w: BUJ-Sonderedition Compliance 2012, str. 40 ff.
 
 • Das neue beschleunigte Gründungsverfahren “S24” gemeinsam mit Romanowski (Nowa przyspieszona metoda założenia „S24“; wspólnie z profesorem Romanowskim), w: GmbhR 2012, S. 736 ff.
 
 • Unionsverordnung über die Schutzklausel im Freihandelsabkommen mit Korea gemeinsam mit Felderhoff (Unijne rozporządzenie o klauzuli ochronnej w umowie o wolnym handlu z Koreą Południową, Customs and Tax Law Monitor, 2012, Nr. 2

2011

 
 • Unterfinanzier und überbürokratisiert – Polen reformiert sein Hochschulsystem, Forschung und Lehre (Niedofinansowane i nadmierna biurokracja – Polska reformuje system szkolnictwa wyższego ) 2011, S. 774-775
 
 • Proceeding Principles and Guarantees in the Law of the European Union (Postępowanie zasad i gwarancji w prawie europejskim), in: European-Asian Journal of Law and Governance 2011
 
 • Compliance - alle werden gewinnen (Compliance: wszyscy na nim skorzystamy), Rzeczpospolita vom 10.02.2011

2010

 • Compliance ist teuer – kein Compliance teurer  (Compliance jest drogie, ale brak compliance- droższe ), Wirtschaftsnachrichten (WI) der AHK Warschau, Septemberausgabe 2010

 • Das Prinzip der Verhältnismäßigkeit – ein Strukturvergleich zwischen deutschem und polnischem Recht (Zasada proporcjonalności- strukturalne porównanie prawa polskiego i prawa niemieckiego, Prawa Wschodnioeuropejskie), Osteuropa-Recht, 2010, S. 167 – 179

2009

 • Wird der polnische Wirtschaftsbeteiligte durch den EuGH geschützt?( Czy polski „operator ekonomiczny” chroniony jest przez Europejski Trybunał Sprawiedliwości?), in Customs and Tax Law Monitor, 2009, Nr. 4, S. 141 ff., PL

 • Societas Privata Europaea and the Limited Company (Societas Privata Europea i Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, in: The Company Lawyer (UK), 2009, Vol. 30, Nr 8, S. 227 ff., gemeinsam mit Faisal Saifee (Barrister in London), EN

 2008

 • Für ernsthafte Änderungen ist die höchste Zeit gekommen – Societas Privata Europaea (Europäische Privatgesellschaft), (Przyszedł czas na poważne zmiany- Societas Europea Privata (Europejska Spółka Prawa Prywatnego), in: Law Monitor, 2008 (23), S. 1-9, PL

 • Dividenden einer polnischen Gesellschaft mit deutscher Beteiligung im Spannungsfeld zwischen dem nationalen Steuerrecht, der Mutter-Tochter-Richtlinie und dem Doppelbesteuerungsabkommen, in: Internationales Steuerrecht (Dywidendy polskiej spółki z niemieckim udziałem w strefie konfliktu między krajowym prawem podatkowym, dyrektywą o spółkach matkach- córkach i umową o podwójnym opodatkowaniu, (zusammen mit Mag. Jerzy Gawel), Nr. 19, 2008, S. 690-694

 • Impact of the changes in security control and modernized Customs Code on the further development of Customs law – part two: AEO and Modernized Dommunity Customs Code zusammen mit Prof. Wolffgang, (Wpływ zmian w kontroli bezpieczeństwa oraz zmodernizowanego Kodeksu Celnego na dalszy rozwój prawa celnego), in: Cutoms Law Monitor, 2008, S. 83-86 (PL