Banner Viadrina

Życiorys

Sylwetka naukowa

 • Urodzony 1981 Złotów/ Polska;

 • Liceum Ogólnokształcące w Żarach - (1996 - 2000);

 • Studia prawnicze w Münster (2000-2002; 2003 - 2005);

 • Studia prawnicze w Paryżu (Paris II) (2002 - 2003);

 • Studium FFA o profilu Common Law w Münster (2001 - 2003);

 • Liczne międzynarodowe seminaria dot. prawa europejskiego  m.in. w Paryżu ,Brukseli, Salzburgu (2001-2003);

 • Praktyki w GLEISS LUTZ, Warszawa (II-IV.2001);

 • Praktyki w Europejskim Parlamencie, Bruksela (VIII-IX.2002);

 • Asystent w HAARMANN HEMMELRATH, Paris (2002 - 2003);

 • Asystent na Instytucie Niemieckiego i Europejskiego Prawa Przedsiębiorstw  (2003-2005);

 • Asystent na Instytucie Historii Prawa, prawo rzymskie (2003 - 2005);

 • Pierwszy Państwowy Egzamin Prawniczy przy OLG Hamm, 09.2005;

 • Współpracownik na Instytucie Prawa Podatkowego (Prof. Wolffgang) (2005-2007);

 • Stopień Doktora Nauk Prawnych na Uniwersytecie WWU Münster, 08.02.2008;

 • Współpracownik na instytucie prawa podatkowego (Prof. Wolffgang), (2008 - 2010);

 • Aplikant przy  LG Münster (2008 - 2010) – Pobyty studyjne: Amtsgericht Steinfurt (wydział cywilny) i Warendorf (wydział karny); Ministerstwo Gospodarki Rzeczpospolitej Polski; Außenwirtschaftsrechtsberatung Münster;

 • Drugi egzamin państwowy przy LJPA Düsseldorf, 25.03.2010;

 • Nominacja do  Akademischen Rat an der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der WWU Münster, 01.04.2010;

 • Od 2010 - Stanowisko profesora;

 • Od 2010 - Stanowisko kierownika Katedry Polskiego Prawa Publicznego na Europejskim Uniwersytecie Viadrina we Frankfurcie nad Odra.