Banner Viadrina

Życiorys

Prof. B. MAKOWICZ ©Prof. Bartosz Makowicz

Curriculum Vitae:

Bartosz Makowicz (* 1981) jest profesorem na Wydziale Prawa Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą oraz inicjatorem i dyrektorem, pierwszego intra- i interdyscyplinarnego instytutu naukowo-badawczego, zajmującego się zagadnieniami governance, risk i compliance — Viadrina Compliance Center. Ponadto jest członkiem wielu rad naukowych i specjalistycznych w stowarzyszeniach compliance, m.in. w Niemieckim Instytucie Compliance.

Bartosz Makowicz ma na koncie wiele publikacji specjalistycznych w czasopismach krajowych i międzynarodowych. Jest także autorem podręczników i monografii poświęconych zagadnieniom compliance. Łącznie opublikował ponad 100 tytułów w interdyscyplinarnej dziedzinie badań w zakresie governance, risk i compliance.

Jako ekspert compliance wygłosił ponad 100 wykładów na międzynarodowych konferencjach i kongresach oraz prowadzi zajęcia na całym świecie jako profesjonalny trener compliance. Bartosz Makowicz kieruje m.in. niemiecką delegacją zajmującą się wypracowaniem norm ISO 19600 Compliance Management Systems i ISO 37001 Anti-Bribery Management Systems na arenie międzynarodowej i uczestniczył w krajowym komitecie „Governance i Compliance Management” w DIN e.V. Ponadto ma prowadzić nowo utworzony TC 309 do opracowania globalnej normy ISO dla governance i whistleblowingu. Doradza w kwestiach compliance m.in. krajowym i zagranicznym rządom oraz należy również do rady naukowej przy Compliance Academy, firmie z siedzibą w Münster specjalizującej się w szkoleniach compliance.

Włada biegle językiem niemieckim, angielskim, polskim i mówi dobrze po francusku.