Banner Viadrina

Siedem filarów prewencji korupcji w działających globalnie przedsiębiorstwach

zentes ©viadrina

Dr. Uta Christina Zentes

Uta Christina Zentes analizuje, jakie istotne elementy powinien zawierać program prewencji korupcji spełniający regulacyjne wymogi zupełności. W tym celu autorka bierze pod lupę obecne na świecie istotne zasady i standardy kontroli oraz niemieckie koncepcje w literaturze dotyczące prewencji korupcji i systemów zarządzania zgodnością. Składający się z siedmiu elementów model prewencji korupcji formułuje elementy konieczne w wewnętrznym programie antykorupcyjnym w przedsiębiorstwach globalnych. Wyzwanie dla przedsiębiorstw polega na ilości równolegle obowiązujących krajowych i międzynarodowych wytycznych  ds. prewencji korupcji.