Banner Viadrina

Kierowanie przez prawo społeczną odpowiedzialnością biznesu (CSR): Rama normatywna odpowiedzialności przedsiębiorstwa w obszarze europejskim i globalnym

David_Wolfmeyer_klein ©David Wolfmeyer

Dr. David Wolfmeyer, LL.M.

Apel do przedsiębiorstw o sprostanie „odpowiedzialności” jest tak samo stary, jak i aktualny. Już od jakiegoś czasu dyskutuje się o wymiarze i koncepcji przejęcia odpowiedzialności przez przedsiębiorstwa pod pojęciem społecznej odpowiedzialności biznesu (ang.  Corporate Social Responsibility – CSR). Społeczna odpowiedzialność biznesu była długo umiejscowiona w nie-prawnym obszarze, lecz dobrowolnie i rozumiana jako światowa alternatywa dla regulacji krajowych. Organy państwowe i ponadnarodowe powróciły/podjęły się/chwytają się dynamiki tej tematyki, i dlatego mówi się o „uprawnieniu” społecznej odpowiedzialności biznesu. Owa książka podejmuje się tej tezy, identyfikując i strukturując różnorodne materiały polityki CSR oraz tworząc dojście do rozpatrywania tej tematyki w aspekci prawnym.