Banner Viadrina

Konstytucyjne uzasadnienie interwencji w ogólne prawo do prywatności

wolfgangsteiner ©https://www.ey.com/de_de/people/wolfgang-steiner

Dr. Wolfgang Steiner, LL.M.

Praca wyjaśnia, czy interwencja w ogólne prawo do prywatności może być uzasadniona i jakie wymogi muszą być spełnione, aby taką interwencję można było uznać za usprawiedliwioną. Ma to ogromne znaczenie praktyczne, ponieważ ustawodawca wraz z orzeczeniem o spisie statystycznym (BverfGE 65,1) wywołał prawdziwą lawinę przepisów ustawowych, mających na celu znalezienie równowagi między- po jednej stronie- ochroną osobistej sfery życia jednostki, a interesem informacyjnym państwa po drugiej stronie.

Temat jest i pozostanie aktualny, ponieważ ze względu na rozwinięte technologie instytucjom państwa coraz łatwiej jest dotrzeć do prywatnych informacji obywateli w celu stworzenia pełnego obrazu człowieka poprzez łączenie uzyskanych tych danych.