Banner Viadrina

Wewnętrzne i zewnętrzne procedury zgłaszania naruszeń

Louisa_Schloussen ©Louisa Schloussen

Louisa Schloussen

Louisa Schloussen zajmuje się aktualnym obecnie tematem whistleblowingu i pisze pracę doktorską na temat metod zgłaszania naruszeń. Bada ona wymagania stawiane wewnętrznym metodom w organizacjach sektora prywatnego i publicznego oraz postępowania zewnętrzne poszczególnych urzędów. Przytym skupia się na istniejących już przepisach prawa unijnego i odpowiednich normach wdrażających w Niemczech. Na podstawie chronologicznej analizy ocenia rozwój prawny w Unii Europejskiej i w Niemczech. Następnie formułuje rekomendacje dla wdrożenia Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii, która weszła w życie z dn. 16 grudnia 2019 roku.