Banner Viadrina

Koncepcja zintegrowanego systemu Tax Compliance Management

Mueller_Fiona ©Herr Mueller

Jürgen R. Müller

Rozprawa doktorska ma na celu wykreowanie modelu skutecznego systemu Tax Compliance Management, z którego pomocą można systematycznie zmniejszyć naruszenia zobowiązań podatkowych na podstawie działań opartych na ryzyku.

Obok opisu podstawowych wymagań i regulacji Tax Compliance oraz odgraniczenia ich od innych dziedzin (m.in. Corporate Governance) autor opracowuje kroki do stworzenia stosownego Tax CMS i treść takiego systemu. Punktem wyjścia jest przedstawienie i ocena różnych modeli CMS oraz wewnętrznie działających podatkowych systemów kontrolujących. Działania oparte na ryzyku, jako obiekt koncepcji własnego Tax CMS, wymagają koncepcji systemu Tax Risk Management (Tax RMS) i jego integracji w system Tax CMS.

W przeszłości systemy zarządzania zgodnością były przygotowywane do walki z korupcją. Rozporządzenie Federalnego Ministerstwa Finansów z dn. 23.05.2016r. do §153 AO (Abgabenordnung - ordynacji podatkowej) podkreśla potrzebę koncepcji systemu Tax CMS. Praca bada ponadto różne założenia integracji systemu Tax CMS w system zarządzania zgodnością.

Wymagania przestrzegania przepisów prawa podatkowego są wyższe w porównaniu do innych gałęzi prawa. Kompleksowość prawa podatkowego wymaga badań praktycznego wdrożenia systemu Tax CMS w przedsiębiorstwie.

Przedmiotem rozprawy doktorskiej jest również certyfikacja systemu Tax CMS według IDW PS 980, dokumentacji skuteczności i stosowności, tak aby potwierdzenie wyjścia działających organów z odpowiedzialności wobec instytucji finansowej udało się.